A part of Merck

116450 | Tb-color barvící souprava

116450
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky

   Přehled

   Replacement Information

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1164500001
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Lepenková bedna 1 set
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number116450
     DescriptionTB-COLOR STAINING KIT FOR THE MICROSCOPI
     OverviewMycobacteria are difficult to stain because of the high proportion of lipid and wax in their cell walls. Tb-color offers a modified Ziehl-Neelsen staining, which works without heating (also known as the Kinyoun method). Pre-treatment with Sputofluol frees the bacteria from the surrounding sputum and cell material, killing unwanted microorganisms at the same time. Once stained, the acid-resistant mycobacteria keep their coloring even after treatment with strong decolorizing solutions, such as HCL-ethanol. They remain red after counterstaining with malachite green, whereas the microorganisms that are susceptible to acid, take on the green stain. The Tb-color modified Kit contains three ready-to-use solutions for staining (modified carbol-fuchsin solution), decolorization (modified HCL-ethanol) and counterstaining (modified methylene blue solution), resulting in a red Mycobacteria and blue background staining. It is an IVD / CE registered product.The package is sufficient for up to 250 applications.
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)     Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
     P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Harmful
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1992 Entzündbarer flüssiger Stoff, giftig, n.a.g.(PHENOL UND ENTH. ETHANOL), 3 (6.1), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1992 FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.(PHENOL AND CONT. ETHANOL), 3 (6.1), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1992 FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.(PHENOL AND CONT. ETHANOL), 3 (6.1), II
     Supplemental Information
     Specifications
     Suitability for microscopypasses test
     Mycobacteriared
     Backgroundgreen

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
     1164500001 Lepenková bednaSpecifikující dokument ve formátu PDF

     Brochure

     Title
     Alles für die Histologie. Schnell und zuverlässig.
     Färben von Mikroorganismen
     Hematology - stains for blood and marrow (MM)
     Products for microscopy - All you need for successful working

     Instructions for Use

     Title
     116450 Tb-color staining kit for the microscopic investigation of mycobacteria (cold staining)

     Související produkty a aplikace

     Alternative Products

     Katalogové číslo Popis  
     100497 Tb-Color modifikovaná souprava Zobrazit ceny a dostupnost

     Related Products

     Katalogové číslo Popis  
     100497 Tb-Color modifikovaná souprava Zobrazit ceny a dostupnost

     Accessories (Secondary)

     Katalogové číslo Popis  
     100327 Kyselina chlorovodíková v ethanolu Zobrazit ceny a dostupnost
     101287 Roztok methylenové modři podle Löfflera Zobrazit ceny a dostupnost
     107961 Entellan® nový Zobrazit ceny a dostupnost
     109016 Neo-Mount® Zobrazit ceny a dostupnost
     109093 TB-fluor Zobrazit ceny a dostupnost
     109215 Roztok karbolfuchsinu podle Ziehl-Neelsena Zobrazit ceny a dostupnost
     109843 Neo-Clear® Zobrazit ceny a dostupnost

     Související produkty: Application Facete

     Kategorie

     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Histology > Histological Staining Kits
     IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Bacteriology > Mycobacteria Staining