A part of Merck

822163 | Tribenzylamin

822163
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   620-40-6210-638-3C₂₁H₂₁N(C₆H₅CH₂)₃N287.4 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8221630250
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 250 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number822163
     DescriptionTribenzylamine
     References
     Product Information
     CAS number620-40-6
     EC number210-638-3
     Hill FormulaC₂₁H₂₁N
     Chemical formula(C₆H₅CH₂)₃N
     Molar Mass287.4 g/mol
     HS Code2921 49 00
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationTribenzylamine for synthesis. CAS 620-40-6, EC Number 210-638-3, chemical formula (C₆H₅CH₂)₃N. Tribenzylamine MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point380 - 390 °C
     Melting Point91 - 93 °C
     pH value6.5 - 9.0 (10 g/l, H₂O, 20 °C) suspenze
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H228: Hořlavá tuhá látka.
     H315: Dráždí kůži.
     H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
     Precautionary Statement(s)P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     Storage class4.1B Vznětlivé pevné nebezpečné látky
     WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Irritant
     Categories of dangervysoce ho?lavý, dráždivý
     R PhraseR 11-36/37/38
     Vysoce hořlavý.Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1325 , 4.1, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1325 , 4.1, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1325 , 4.1, III
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (HClO₄)≥ 99.0 %
     Melting range (lower value)≥ 91 °C
     Melting range (upper value)≤ 94 °C
     Identity (IR)passes test

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Tertiary Amines and Nitroxides
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Tertiary Amines and Nitroxides
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Tertiary Amines and Nitroxides