A part of Merck

800813 | Kyselina undecylenová

800813
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   112-38-9203-965-8C₁₁H₂₀O₂CH₂=CH(CH₂)₈COOH184.27 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8008130500
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 500 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8008135000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Plastová láhev 5 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number800813
       Synonyms10-Undecenoic acid
       DescriptionUndecylenic-10 acid
       References
       Product Information
       CAS number112-38-9
       EC number203-965-8
       Hill FormulaC₁₁H₂₀O₂
       Chemical formulaCH₂=CH(CH₂)₈COOH
       Molar Mass184.27 g/mol
       HS Code2916 19 10
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationUndecylenic-10 acid for synthesis. CAS 112-38-9, EC Number 203-965-8, chemical formula CH₂=CH(CH₂)₈COOH. Undecylenic-10 acid MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: 10-Undecenoic acid
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point275 °C (1013 mbar)
       Density0.91 g/cm3 (20 °C)
       Flash point149 °C
       Ignition temperature275 °C
       Melting Point24 °C
       Solubility73.7 mg/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 2500 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Králík > 5000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H315: Dráždí kůži.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
       Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal3
       Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Irritant
       Categories of dangerdráždivý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
       R PhraseR 36/38-52/53
       Dráždí oči a kůži.Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
       S PhraseS 26-61
       Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)
       Melting range (lower value)≥ 21 °C
       Melting range (upper value)≤ 25 °C
       Identity (IR)passes test
       Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Cosmetics > Organic Synthesis Flavors and Fragrances for Cosmetics
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acids > Unsubstituted Monocarboxylic Acids
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acids > Unsubstituted Monocarboxylic Acids
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acids > Unsubstituted Monocarboxylic Acids