A part of Merck

101964 | Tetraboritan dvojsodný dekahydrát

101964
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   1303-96-4215-540-4B₄Na₂O₇*10H₂ONa₂B₄O₇*10 H₂O381.32 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1019640025
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 25 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number101964
     SynonymsBorax, Sodium biborate decahydrate, Sodium borate decahydrate
     Descriptiondi-Sodium tetraborate decahydrate
     References
     Product Information
     CAS number1303-96-4
     EC index number005-011-01-1
     EC number215-540-4
     Hill FormulaB₄Na₂O₇*10H₂O
     Chemical formulaNa₂B₄O₇*10 H₂O
     Molar Mass381.32 g/mol
     HS Code2840 19 90
     Applications
     Applicationdi-Sodium tetraborate decahydrate certified secondary standard reference material for pH measurement; directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S)=9.18₀ (25°C) Certipur®. CAS 1303-96-4.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.72 g/cm3 (20 °C)
     Melting Point75 °C Eliminace krystalové vody
     pH value9.2 (47 g/l, H₂O, 20 °C)
     Vapor pressure0.213 hPa (20 °C)
     Bulk density750 kg/m3
     Solubility49.74 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Krysa 2660 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Králík > 2000 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H360FD: Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.
     H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     Precautionary Statement(s)P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P313: PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
     RTECSVZ2275000
     Storage class6.1 D Nehořlavá látka, akutní toxicita kategorie 3 / jedovaté nebo látky s chr onickými účinky
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Categories of dangertoxické pro reprodukci
     R PhraseR 60-61-36
     Může poškodit reprodukční schopnost.Může poškodit plod v těle matky.Dráždí oči.
     S PhraseS 53-45-26
     Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Supplemental Information
     Specifications
     pH-value (25 °C)9.180 - 9.186
     Identitypasses test

     Související produkty a aplikace

     Související produkty: Brand Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Material for Reliable Calibration in pH Measurement
     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Certipur® Standards, Reference Materials and Buffers > Certipur® Reference Material for Reliable Calibration in pH Measurement > Certified Secondary Reference Buffer Solutions and Substances
     Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Material for Reliable Calibration in pH Measurement > Certified Secondary Reference Buffer Solutions and Substances