A part of Merck

106308 | Tetraboritan sodný dekahydrát

106308
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar MassGrade Value
   1303-96-4215-540-4B₄Na₂O₇*10H₂ONa₂B₄O₇*10 H₂O381.32 g/molACS,ISO,Reag. Ph Eur

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1063080500
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 500 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1063081000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Plastová láhev 1 kg
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       1063089050
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Lepenková bedna 50 kg
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         Description
         Catalogue Number106308
         SynonymsBorax, Sodium biborate decahydrate, Sodium borate decahydrate
         Descriptiondi-Sodium tetraborate decahydrate
         References
         Product Information
         CAS number1303-96-4
         EC index number005-011-01-1
         EC number215-540-4
         GradeACS,ISO,Reag. Ph Eur
         Hill FormulaB₄Na₂O₇*10H₂O
         Chemical formulaNa₂B₄O₇*10 H₂O
         Molar Mass381.32 g/mol
         HS Code2840 19 90
         Applications
         Applicationdi-Sodium tetraborate decahydrate for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur. CAS 1303-96-4, chemical formula Na₂B₄O₇*10 H₂O. Find an MSDS and related product information below.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Density1.72 g/cm3 (20 °C)
         Melting Point75 °C Eliminace krystalové vody
         pH value9.2 (47 g/l, H₂O, 20 °C)
         Vapor pressure0.213 hPa (20 °C)
         Bulk density750 kg/m3
         Solubility49.74 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Krysa 2660 mg/kg
         LD 50 dermalLD50 Králík > 2000 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)

         Hazard Statement(s)H360FD: Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.
         H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
         Precautionary Statement(s)P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
         P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
         P308 + P313: PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
         RTECSVZ2275000
         Storage class6.1 D Nehořlavá látka, akutní toxicita kategorie 3 / jedovaté nebo látky s chr onickými účinky
         WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
         Disposal3
         Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
         Safety Information
         Hazard Symbols Toxic
         Categories of dangertoxické pro reprodukci
         R PhraseR 60-61-36
         Může poškodit reprodukční schopnost.Může poškodit plod v těle matky.Dráždí oči.
         S PhraseS 53-45-26
         Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (acidimetric)99.5 - 103.0 %
         Identitypasses test
         Appearance of solutionpasses test
         Insoluble matter≤ 0.005 %
         pH-value (0.01 M Solution, 25 °C)9.15 - 9.20
         pH-value (4 %, water)9.0 - 9.6
         Chloride (Cl)≤ 0.0007 %
         Phosphate (PO₄)≤ 0.001 %
         Sulphate (SO₄)≤ 0.005 %
         Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %
         As (Arsenic)≤ 0.0005 %
         Ca (Calcium)≤ 0.005 %
         Cu (Copper)≤ 0.0005 %
         Fe (Iron)≤ 0.0005 %
         NH₄ (Ammonium)≤ 0.001 %
         Pb (Lead)≤ 0.0005 %
         Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur