A part of Merck

820974 | m-Fenetidin

820974
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   621-33-0210-680-2C₈H₁₁NO3-(C₂H₅O)C₆H₄NH₂137.18 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8209740010
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 10 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8209740050
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 50 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number820974
       Synonyms3-Ethoxyaniline, 3'-Aminophenetol
       Descriptionm-Phenetidine
       References
       Product Information
       CAS number621-33-0
       EC number210-680-2
       Hill FormulaC₈H₁₁NO
       Chemical formula3-(C₂H₅O)C₆H₄NH₂
       Molar Mass137.18 g/mol
       HS Code2922 29 00
       Structure formula Image
       Applications
       Applicationm-Phenetidine for synthesis. CAS 621-33-0, EC Number 210-680-2, chemical formula 3-(C₂H₅O)C₆H₄NH₂. m-Phenetidine MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: 3-Ethoxyaniline, 3'-Aminophenetol
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point248 °C (1013 hPa)
       Density1.07 g/cm3 (20 °C)
       Flash point>110 °C
       Vapor pressure30 hPa (50 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H301 + H311 + H331: Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechování.
       H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
       Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       RTECSSI5400000
       Storage class6.1C Hořlavé, akutně toxické v kategorii 3 / toxické sloučeniny nebo sloučeniny s chronickými účinky
       WGKWGK 2 látka ohrožující vody
       Disposal3
       Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Toxic
       Categories of dangertoxický
       R PhraseR 23/24/25-33
       Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.Nebezpečí kumulativních účinků.
       S PhraseS 36/37-45
       Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2311 , 6.1, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2311 , 6.1, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2311 , 6.1, III
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)1.065 - 1.067
       Identity (IR)passes test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Phenols and Phenol Ethers > Aminophenols and Aminophenol Ethers
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Phenols and Phenol Ethers > Aminophenols and Aminophenol Ethers
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Phenols and Phenol Ethers > Aminophenols and Aminophenol Ethers