A part of Merck

109603 | n-Dekan

109603
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   124-18-5204-686-4C₁₀H₂₂CH₃(CH₂)₈CH₃142.28 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1096030005
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 5 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number109603
     Descriptionn-Decane
     References
     Product Information
     CAS number124-18-5
     EC number204-686-4
     Hill FormulaC₁₀H₂₂
     Chemical formulaCH₃(CH₂)₈CH₃
     Molar Mass142.28 g/mol
     HS Code2901 10 00
     Structure formula Image
     Applications
     Applicationn-Decane reference substance for gas chromatography. CAS 124-18-5, EC Number 204-686-4, chemical formula CH₃(CH₂)₈CH₃. n-Decane MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point174 °C (1013 mbar)
     Density0.73 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit0.7 - 5.4 %(V)
     Flash point51 °C
     Ignition temperature208 °C
     Melting Point-30 °C
     Vapor pressure1 hPa (16 °C)
     Viscosity kinematic<7 mm2/s (40 °C)
     Solubility0.00005 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Krysa > 5000 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Krysa > 2000 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H226: Hořlavá kapalina a páry.
     H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
     EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
     Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Disposal1
     Rozpouštědla bez přítomnosti halogenů: Kategorie A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Categories of dangerho?lavý, zdraví škodlivý
     R PhraseR 10-65-66
     Hořlavý.Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
     S PhraseS 23-24-62
     Nevdechujte páry.Zamezte styku s kůží.Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2247 , 3, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2247 , 3, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2247 , 3, III
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC)≥ 99.5 %
     Identity (IR-spectrum)conforms