A part of Merck

815027 | n-Dekan-D22

815027
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #Hill FormulaMolar Mass
   16416-29-8C₁₀D₂₂164.42 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8150270001
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 1 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number815027
     OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
     References
     Product Information
     CAS number16416-29-8
     Hill FormulaC₁₀D₂₂
     Molar Mass164.42 g/mol
     HS Code2845 90 10
     Structure formula Image
     Applications
     Applicationn-Decane-D22 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy MagniSolv™. CAS 16416-29-8, molar mass 164.42 g/mol. MSDS and product information below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point174 °C
     Density0.845 g/cm3
     Explosion limit0.7 - 5.4 %(V)
     Flash point46 °C
     Ignition temperature205 °C
     Melting Point-30 °C
     Vapor pressure1 hPa (16 °C)
     Viscosity kinematic<7 mm2/s (40 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Krysa > 5000 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Krysa > 2000 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H226: Hořlavá kapalina a páry.
     H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
     EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
     Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Disposal1
     Rozpouštědla bez přítomnosti halogenů: Kategorie A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Categories of dangerho?lavý, zdraví škodlivý
     R PhraseR 10-65
     Hořlavý.Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
     S PhraseS 23-24-62
     Nevdechujte páry.Zamezte styku s kůží.Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2247 , 3, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2247 , 3, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2247 , 3, III
     Supplemental Information
     Specifications
     Deuteration degree≥ 99 %