A part of Merck

109605 | n-Hexadekan

109605
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   544-76-3208-878-9C₁₆H₃₄CH₃(CH₂)₁₄CH₃226.44 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1096050005
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 5 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number109605
     SynonymsCetane
     Descriptionn-Hexadecane
     References
     Product Information
     CAS number544-76-3
     EC number208-878-9
     Hill FormulaC₁₆H₃₄
     Chemical formulaCH₃(CH₂)₁₄CH₃
     Molar Mass226.44 g/mol
     HS Code2901 10 00
     Structure formula Image
     Applications
     Applicationn-Hexadecane reference substance for gas chromatography. CAS 544-76-3, EC Number 208-878-9, chemical formula CH₃(CH₂)₁₄CH₃. n-Hexadecane MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Cetane
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density0.77 g/cm3 (20 °C)
     Flash point135 °C
     Melting Point18 °C
     Vapor pressure<0.1 hPa (20 °C)
     Viscosity kinematic<7 mm2/s (40 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
     EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
     Precautionary Statement(s)P260: Nevdechujte páry.
     P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
     P301 + P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     P331: NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
     WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Categories of dangerzdraví škodlivý
     R PhraseR 65-66
     Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
     S PhraseS 23-24-62
     Nevdechujte páry.Zamezte styku s kůží.Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Supplemental Information
     Specifications
     Purity (GC)≥ 99.5 % (a/a)
     Identity (IR-spectrum)conforms