A part of Merck

802361 | p-Chloranil

802361
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   118-75-2204-274-4C₆Cl₄O₂245.87 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8023610005
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 5 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8023610250
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 250 g
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number802361
       SynonymsTetrachloro-p-benzoquinone
       References
       Product Information
       CAS number118-75-2
       EC index number602-066-00-1
       EC number204-274-4
       Hill FormulaC₆Cl₄O₂
       Molar Mass245.87 g/mol
       HS Code2914 79 00
       Structure formula Image
       Applications
       Applicationp-Chloranil for synthesis. CAS 118-75-2, pH 3.5 - 4.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry).
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Ignition temperature>400 °C
       Melting Point290 - 293 °C (sublimovaný/á)
       pH value3.5 - 4.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) (kal)
       Vapor pressure1 hPa (71 °C)
       Bulk density800 kg/m3
       Solubility0.25 g/l prakticky nerozpustná látka
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 4000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H315: Dráždí kůži.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
       Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       RTECSDK6825000
       Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
       WGKWGK 2 látka ohrožující vody
       Disposal3
       Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Irritant
       Dangerous for the environment
       Categories of dangerdráždivý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
       R PhraseR 36/38-50/53
       Dráždí oči a kůži.Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
       S PhraseS 37-60-61
       Používejte vhodné ochranné rukavice.Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3077 , 9, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3077 , 9, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3077 , 9, III, Marine Pollutant: P
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (HPLC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Identity (IR)passes test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Ketones > Alicyclic Ketones
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Oxidation Reagents
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Ketones > Alicyclic Ketones
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Ketones > Alicyclic Ketones
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Oxidation Reagents