A part of Merck

802189 | terc.-Butylacetát

802189
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   540-88-5208-760-7C₆H₁₂O₂CH₃COOC(CH₃)₃116.15 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8021890250
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 250 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8021891000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 1 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number802189
       SynonymsAcetic acid tert-butyl ester
       Descriptiontert-Butyl acetate
       References
       Product Information
       CAS number540-88-5
       EC index number607-026-00-7
       EC number208-760-7
       Hill FormulaC₆H₁₂O₂
       Chemical formulaCH₃COOC(CH₃)₃
       Molar Mass116.15 g/mol
       HS Code2915 39 00
       Structure formula Image
       Applications
       Applicationtert-Butyl acetate for synthesis. CAS 540-88-5, EC Number 208-760-7, chemical formula CH₃COOC(CH₃)₃. tert-Butyl acetate MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Acetic acid tert-butyl ester
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point95 - 97 °C (1013 hPa)
       Density0.87 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.5 %(V)
       Flash point1 °C
       Vapor pressure41 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 4100 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
       EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
       Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
       P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
       Storage class3 Vznětlivé kapaliny
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal3
       Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Categories of dangervysoce ho?lavý
       R PhraseR 11-66
       Vysoce hořlavý.Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
       S PhraseS 16-23-25-29-33
       Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Nevdechujte páry.Zamezte styku s očima.Nevylévejte do kanalizace.Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1123 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1123 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1123 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.865 - 0.866
       Identity (IR)passes test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Unsubstituted Monoesters
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reagents for Peptide Synthesis
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Reagents for Peptide Synthesis
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Products for Peptide Synthesis
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Unsubstituted Monoesters
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Unsubstituted Monoesters