A part of Merck

821328 | terc.-Butylester kyseliny bromoctové

821328
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   5292-43-3226-133-6C₆H₁₁BrO₂BrCH₂COOC(CH₃)₃195.05 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8213280025
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 25 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number821328
     SynonymsBromoacetic acid tert-butyl ester
     Descriptiontert-Butyl bromoacetate
     References
     Product Information
     CAS number5292-43-3
     EC number226-133-6
     Hill FormulaC₆H₁₁BrO₂
     Chemical formulaBrCH₂COOC(CH₃)₃
     Molar Mass195.05 g/mol
     HS Code2915 90 70
     Structure formula Image
     Applications
     Applicationtert-Butyl bromoacetate for synthesis. CAS 5292-43-3, EC Number 226-133-6, chemical formula BrCH₂COOC(CH₃)₃. tert-Butyl bromoacetate MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Bromoacetic acid tert-butyl ester
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point50 °C (13 hPa)
     Density1.33 g/cm3 (20 °C)
     Flash point49 °C
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H226: Hořlavá kapalina a páry.
     H315: Dráždí kůži.
     H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
     Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     WGKWGK 2 látka ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Irritant
     Categories of dangerho?lavý, dráždivý
     R PhraseR 10-36/37/38
     Hořlavý.Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2929 , 6.1 (3), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2929 , 6.1 (3), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2929 , 6.1 (3), II
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)1.325 - 1.335
     Identity (IR)passes test

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Halogen Substituted Monoesters
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Halogen Substituted Monoesters
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Halogen Substituted Monoesters