Merck CookiesJak Merck používá cookies na tomto webu:

Cookies jsou malé soubory písmena nebo čísla používané www stránkami k rozlišení různých uživatelů. Toto nám pomůže vylepšovat naše webovské stránky podle zkušeností uživatelů. Své nastavení můžete změnit pomocí možností zde.

K dispozici jsou různé druhy cookies:

Naše cookies Cookies, která jsou nastavována webem, na kterém aktuálně jste a která mohou být čtená jen tímto webem.
Ostatní cookies Cookies, která jsou nastavována různými organizacemi a využívána vlastníkem webu, který aktuálně navštěvujete. Tzn. web může používat externí analytickou firmu, která nastaví své vlastní cookie k tomu, aby mohla poskytovat svou službu. Nebo může web používat externí reklamní síť k poskytnutí cílených reklam na svém webu. Toto může také mít schopnost sledovat Vaše prohlížení mezi různými weby.
Relační cookies Ta jsou uložena dočasně po dobu prohlížecí relace a jsou smazána z uživatelského počítače, když je okno prohlížeče uzavřeno.
Trvalá cookies Ta jsou uložena na Vašem počítači po definovanou dobu (obvykle jeden rok nebo více) a nejsou smazána, když je okno prohlížeče uzavřeno. Trvalá cookies jsou používána, pokud potřebujeme vědět, kdo jste u více než jedné prohlížecí relace, např. pro uložení Vaší země, takže data mohou být zapamatována pro další návštěvu.
Flash cookies Pokud máte na Vašem PC naistalován Adobe Flash (většina počítačů ano), pak mohou být na Vašem počítači uloženy malé soubory, které obsahují Flash media, např. videoklipy. Tyto soubory jsou známy jako Local Shared Objects (LSOs) nebo Flash cookies. Mohou být používány pro stejný účel jako běžná cookies (HTTP cookies). Pokud smažete cookies uvnitř Vašeho prohlížeče, Flash cookies se to nedotkne


Nezbytná cookies, která jsou třeba, aby provoz webu byl plynulý a poskytují Vám všechny nezbytné funkce (např. co jste uložili do nákupního košíku) jsou povolena zákonem. Na druhé straně jsou jiná cookies, která vyžadují Váš souhlas

Nezbytná cookies jsou následující:

Cookie name Purpose Cookie type
CookieAcceptance Toto cookie je používáno k zapamatování uživatelských preferencí, abychom se nemuseli ptát při každé návštěvě. Naše / trvalé cookie
sid Relační sledovací cookie: ID relace identifikuje uživatele a ukládá aplikační server pro relaci. Cookie umožňuje uživateli se pohybovat ze stránky na stránku bez nutnosti opětovného přihlašování. Naše / relační cookie
Userid Uživatelské sledovací cookie. Naše / relační cookie
AuthenticationStateToken Toto je bezpečnostní cookie, které znemožňuje zneužití relačního ID aktuálně přihlášeného uživatele. Naše / relační cookie
pgid Toto cookie využívá hash kód, který obsahuje uživatelské skupiny, ke kterým náležíte. Naše / relační cookie
e_c_l Toto cookie obsahuje "opt in” / “opt out” možnosti uživatele, takže analytická knihovna může respektovat Vaše nastavení soukromí. Je to trvalé cookie se životností 2 roky. Naše / trvalé cookie


Funkční cookie obsahuje informaci o rozhodnutích, která jste učinili a umožňuje nám přizpůsobit web Vašim požadavkům.

Funkční cookie jsou následující:

Cookie name Purpose Cookie type
SelectedCountry Toto cookie je používáno pro zapamatování specifické volby země. Naše / trvalé cookie
PreferredChannel Toto cookie se používá se zvolenou zemí a obsahuje adresu webu, kde uživatel učinil volbu země. Naše / trvalé cookie
PreferredLocale Toto cookie obsahuje uživatelskou volbu jazyka. Naše / trvalé cookie
TokenDomain Toto cookie obsahuje uživatelskou volbu Brand Defense (MM nebo EMD). Naše / trvalé cookie


Jsou také analytická cookies, která používáme pro interní účely, abychom lépe rozuměli naším návštěvníkům a jak je náš web navštěvován. To nám pomáhá neustále jej vylepšovat a nabízet Vám to nejlepší, co můžeme.

Analytická cookies jsou následující:

Cookie name Purpose Cookie type
s_vi Ukládá anonymní ID uživatele k identifikaci vracejících se uživatelů. Pokud je akceptováno, je to trvalé cookie se životností 2 roky. Naše / trvalé cookie
s_pers Ukládá trvalou analytickou informaci, která je zpracovávána knihovnou Adobe Analytics core. Pokud je akceptováno, je to trvalé cookie se životností 2 roky. Naše / trvalé cookie
s_sess Ukládá dočasnou analytickou informaci, která je zpracovávána knihovnou Adobe Analytics core. Je to relační cookie a bude smazáno se zavřením okna prohlížeče. Naše / relační cookie
e_c_s Ukládá uživatelskou analytickou informaci, která je zpracovávána knihovnou Analytics custom extension. Je to relační cookie a bude smazáno se zavřením okna prohlížeče. Naše / relační cookie


Jestliže se rozhodnete pro žádná cookies, kromě těch absolutně nezbytných, zvolte prosím volbu níže. Pro zapamatování Vaší volby během Vaší příští návštěvy, potřebujeme uložit cookie, jakmile provedete Vaši volbu.

Vynakládáme veškeré úsilí respektovat Vaši volbu a poskytovat Vám co nejlepší služby, ale chtěli bychom Vám zmínit možnost, že ne všechna cookie budou uložena. Pokud se tohoto obáváte, změňte prosím nastavení cookies ve Vašem prohlížeči.

Pokud chcete vědět více o cookies, navštivte AboutCookies.org.