A part of Merck

101796 | KOI küvettateszt

101796
Az ár nem tölthető be
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Megrendelés befejezésekor További információ
Elmentette a ()-t
 
Árajánlat kérése
Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
Készleten 
Megszűnt
Korlátozott mennyiségben elérhető
Az elérhetőség megerősítésre vár
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Tanácsadás
   Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal
   Árak és elérhetőség megtekintése
   Kattintson az oldal kinyomtatásához

   Áttekintés

   Replacement Information

   Kulcsspecifikációk táblázata

   Árak és elérhetőség

   KatalógusszámElérhetőség Csomagolás Menny./csomag Ár Mennyiség
   1017960001
   Elérhetőség betöltése...
   Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
   Készleten 
   Megszűnt
   Korlátozott mennyiségben elérhető
   Az elérhetőség megerősítésre vár
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Tanácsadás
     Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

     EPS doboz 25 tests
     Az ár letöltése folyamatban...
     Az ár nem tölthető be
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Megrendelés befejezésekor További információ
     Elmentette a ()-t
      
     Árajánlat kérése
     Description
     Catalogue Number101796
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Precautionary Statement(s)P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
     P280: Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.
     P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
     P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
     P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
     P308 + P310: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
     Storage class6.1 D Nem gyúlékony, akut toxicitási kat. 3 / toxikus vagy krónikus hatást oko zó anyagok
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Categories of dangermérgez?, maró hatású, környezetre káros
     R PhraseR 23/24/25-35-52/53
     Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.Súlyos égési sérülést okoz.Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
     S PhraseS 26-30-36/37/39-45-61
     Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.Soha nem szabad vizet hozzáadni.Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     Storage+15°C és +25°C között tárolandó.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Supplemental Information
     Specifications

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Cikkszám CsomagolásSpecifikációSarzsszám
     1017960001 EPS dobozSpecifikációk, PDF dokumentum

     Certificates

     Title
     101796 - Certificate of Quality - Spectroquant COD Cell Test / CSB-Küvettentest / Test en cubetas DQO

     Brochure

     Title
     Wasser- und Lebensmittelanalytik / Katalog
     Water and Food Analytics - Test Kits, Instruments and Accessories - / FEA catalogue

     Technical Info

     Title
     ISO conformity of Merck COD Cell Tests
     Programming data for Spectrophotometer and Spectroquant Test Kits measured with a Reference Spectrophotometer
     Programming data for Spectroquant Test Kits for DR 2400, DR 2500, DR2700, DR3800, DR3900, DR 5000, DR6000 photometer from Hach
     Programming data for Spectroquant Test Kits for DR 4000 photometer from Hach

     Instructions for Use

     Title
     101796 Spectroquant COD Cell Test

     Kapcsolódó termékek és alkalmazások

     Accessories (Primary)

     Katalógusszám Leírás  
     114695 CombiCheck 50 Árak és elérhetőség megmutatása
     173016 Prove 100 Árak és elérhetőség megmutatása
     173017 Prove 300 Árak és elérhetőség megmutatása
     173018 Prove 600 Árak és elérhetőség megmutatása

     Kapcsolódó termékek gyártója: Application Facete

     Kapcsolódó termékek gyártója: Brand Facete

     Kategóriák

     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Waste Water > COD
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Base Parameters from A to Z > COD
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Disposal Drainage Water > COD
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Construction Material > COD
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Aquaristics > COD
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Groundwater, Surface Water > COD
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Electroplating > COD
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Boiler Water / Cooling Water > COD
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Drinking Water > COD
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Instrumental Test Systems for Quantitative Analyses > Photometric Measurements, Spectroquant® System > Spectroquant® Tests
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Environment > COD