A part of Merck

114538 | KOI-oldat A

114538
Az ár nem tölthető be
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Megrendelés befejezésekor További információ
Elmentette a ()-t
 
Árajánlat kérése
Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
Készleten 
Megszűnt
Korlátozott mennyiségben elérhető
Az elérhetőség megerősítésre vár
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Tanácsadás
   Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal
   Árak és elérhetőség megtekintése
   Kattintson az oldal kinyomtatásához
   Download Product Safety Card

   Áttekintés

   Replacement Information

   Kulcsspecifikációk táblázata

   Árak és elérhetőség

   KatalógusszámElérhetőség Csomagolás Menny./csomag Ár Mennyiség
   1145380065
   Elérhetőség betöltése...
   Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
   Készleten 
   Megszűnt
   Korlátozott mennyiségben elérhető
   Az elérhetőség megerősítésre vár
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Tanácsadás
     Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

     Üvegpalack 65 ml
     Az ár letöltése folyamatban...
     Az ár nem tölthető be
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Megrendelés befejezésekor További információ
     Elmentette a ()-t
      
     Árajánlat kérése
     Description
     Catalogue Number114538
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.25 g/cm3 (20 °C)
     pH value<1 (H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)     Hazard Statement(s)H290: Fémekre korrozív hatású lehet.
     H300 + H310 + H330: Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos
     H315: Bőrirritáló hatású.
     H319: Súlyos szemirritációt okoz.
     H373: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
     H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
     Precautionary Statement(s)P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
     P280: Védőkesztyű/ védőruha használata kötelező.
     P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
     P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
     P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
     P308 + P310: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
     Storage class6.1B Nem éghető, akut toxikus 1-es és 2-es kategóriájú, nagyon toxikus veszélyes anyagok.
     WGKWGK 3 erősen vízszennyező
     Safety Information
     Hazard Symbols Very toxic
     Dangerous for the environment
     Categories of dangernagyon mérgez?, irritáló, környezetre káros
     R PhraseR 26/27/28-33-36/38-51/53
     Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.Szem- és bőrizgató hatású.Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
     S PhraseS 28-36/37-45-61
     Bärrel való érintkezés után bő vízzel azonnal le kell mosni.Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     Storage+15°C és +25°C között tárolandó.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2922 , 8 (6.1), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2922 , 8 (6.1), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2922 , 8 (6.1), II, Segregation Group: 1 (Acids)11 (Mercury and mercury compounds)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (HgSO₄)15.0 - 16.0 %
     Assay (H₂SO₄)14.0 - 14.9 %