A part of Merck

114539 | KOI-oldat B

114539
Az ár nem tölthető be
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Megrendelés befejezésekor További információ
Elmentette a ()-t
 
Árajánlat kérése
Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
Készleten 
Megszűnt
Korlátozott mennyiségben elérhető
Az elérhetőség megerősítésre vár
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Tanácsadás
   Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal
   Árak és elérhetőség megtekintése
   Kattintson az oldal kinyomtatásához
   Download Product Safety Card

   Áttekintés

   Replacement Information

   Kulcsspecifikációk táblázata

   Árak és elérhetőség

   KatalógusszámElérhetőség Csomagolás Menny./csomag Ár Mennyiség
   1145390495
   Elérhetőség betöltése...
   Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
   Készleten 
   Megszűnt
   Korlátozott mennyiségben elérhető
   Az elérhetőség megerősítésre vár
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Tanácsadás
     Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

     Üvegpalack 495 ml
     Az ár letöltése folyamatban...
     Az ár nem tölthető be
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Megrendelés befejezésekor További információ
     Elmentette a ()-t
      
     Árajánlat kérése
     Description
     Catalogue Number114539
     SynonymsNota 1
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.82 g/cm3 (20 °C)
     pH value<1 (H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H340: Genetikai károsodást okozhat.
     H350: Rákot okozhat.
     H360FD: Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.
     H290: Fémekre korrozív hatású lehet.
     H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
     H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
     EUH208: Allergiás reakciót válthat ki.
     Precautionary Statement(s)P201: Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
     P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
     P280: Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.
     P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
     P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
     P308 + P310: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
     Storage class6.1 D Nem gyúlékony, akut toxicitási kat. 3 / toxikus vagy krónikus hatást oko zó anyagok
     WGKWGK 3 erősen vízszennyező
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Dangerous for the environment
     Categories of dangerrákkelt? hatású, mutagén, termékenységet károsító hatású, egészséget károsító hatású, maró hatású, környezetre káros
     R PhraseR 45-46-60-61-35-50/53
     Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja.A születendő gyermekre ártalmas lehet.Súlyos égési sérülést okoz.Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
     S PhraseS 53-26-36/37/39-45-61
     Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     Storage+15°C és +25°C között tárolandó.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3264 , 8, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3264 , 8, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3264 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Suitabilityconforms