A part of Merck

113359 | Kloroform-D1

113359
Az ár nem tölthető be
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Megrendelés befejezésekor További információ
Elmentette a ()-t
 
Árajánlat kérése
Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
Készleten 
Megszűnt
Korlátozott mennyiségben elérhető
Az elérhetőség megerősítésre vár
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Tanácsadás
   Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal
   Árak és elérhetőség megtekintése
   Kattintson az oldal kinyomtatásához
   Download Product Safety Card

   Áttekintés

   Replacement Information

   Kulcsspecifikációk táblázata

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   865-49-6212-742-4CCl₃DCDCl₃120.38 g/mol

   Árak és elérhetőség

   KatalógusszámElérhetőség Csomagolás Menny./csomag Ár Mennyiség
   1133590025
   Elérhetőség betöltése...
   Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
   Készleten 
   Megszűnt
   Korlátozott mennyiségben elérhető
   Az elérhetőség megerősítésre vár
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Tanácsadás
     Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

     Glas bottle pre packed 25 ml
     Az ár letöltése folyamatban...
     Az ár nem tölthető be
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Megrendelés befejezésekor További információ
     Elmentette a ()-t
      
     Árajánlat kérése
     1133590100
     Elérhetőség betöltése...
     Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
     Készleten 
     Megszűnt
     Korlátozott mennyiségben elérhető
     Az elérhetőség megerősítésre vár
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Tanácsadás
       Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

       Glas bottle pre packed 100 ml
       Az ár letöltése folyamatban...
       Az ár nem tölthető be
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Megrendelés befejezésekor További információ
       Elmentette a ()-t
        
       Árajánlat kérése
       Description
       Catalogue Number113359
       SynonymsDeuterochloroform
       DescriptionChloroform-D1
       OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
       References
       Product Information
       CAS number865-49-6
       EC number212-742-4
       Hill FormulaCCl₃D
       Chemical formulaCDCl₃
       Molar Mass120.38 g/mol
       HS Code2845 90 10
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationChloroform-D1 with TMS (1 vol.%), deuteration degree min. 99.5 % for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv™. CAS 865-49-6, chemical formula CDCl₃. Chloroform-D1 MSDS or SDS below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point60 °C (1013 hPa)
       Density1.50 g/cm3 (20 °C)
       Melting Point-64.1 °C
       Vapor pressure211 hPa (20 °C)
       Solubility8.2 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Patkány 695 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Nyúl > 3980 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H302: Lenyelve ártalmas.
       H315: Bőrirritáló hatású.
       H319: Súlyos szemirritációt okoz.
       H331: Belélegezve mérgező.
       H351: Feltehetően rákot okoz.
       H361d: Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
       H372: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
       Precautionary Statement(s)P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
       P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
       P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
       P308 + P310: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
       Storage class6.1 D Nem gyúlékony, akut toxicitási kat. 3 / toxikus vagy krónikus hatást oko zó anyagok
       WGKWGK 3 erősen vízszennyező
       Disposal3
       Relatively unreactive organic reagents should be collected in container A. If halogenated, they should be collected in container B. For solid residues use container C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Harmful
       Categories of dangeregészséget károsító hatású, irritáló, rákkelt? hatású, termékenységet károsító hatású
       R PhraseR 20/22-36/38-40-48/20-63
       Belélegezve és lenyelve ártalmas.Szem- és bőrizgató hatású.A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.A születendő gyermeket károsíthatja.
       S PhraseS 36/37
       Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       Storage+2°C és +8°C között tárolandó.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1888 , 6.1, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1888 , 6.1, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1888 , 6.1, III, Segregation Group: 10 (Liquid halogenated hydrocarbons)
       Supplemental Information
       Specifications
       Deuteration degree≥ 99.50 %
       Water (NMR, H₂O)≤ 0.020 %
       Tetramethylsilane (NMR-spectrum)0.8 - 1.2 % (v/v)
       Performance test (NMR-spectrum)passes test