A part of Merck

815024 | Ciklohexán-D12

815024
Az ár nem tölthető be
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Megrendelés befejezésekor További információ
Elmentette a ()-t
 
Árajánlat kérése
Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
Készleten 
Megszűnt
Korlátozott mennyiségben elérhető
Az elérhetőség megerősítésre vár
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Tanácsadás
   Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal
   Árak és elérhetőség megtekintése
   Kattintson az oldal kinyomtatásához
   Download Product Safety Card

   Áttekintés

   Replacement Information

   Kulcsspecifikációk táblázata

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   1735-17-7217-077-3C₆D₁₂96.23 g/mol

   Árak és elérhetőség

   KatalógusszámElérhetőség Csomagolás Menny./csomag Ár Mennyiség
   8150240005
   Elérhetőség betöltése...
   Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
   Készleten 
   Megszűnt
   Korlátozott mennyiségben elérhető
   Az elérhetőség megerősítésre vár
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Tanácsadás
     Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

     Glas bottle pre packed 10 x 0.5ml
     Az ár letöltése folyamatban...
     Az ár nem tölthető be
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Megrendelés befejezésekor További információ
     Elmentette a ()-t
      
     Árajánlat kérése
     8150240006
     Elérhetőség betöltése...
     Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
     Készleten 
     Megszűnt
     Korlátozott mennyiségben elérhető
     Az elérhetőség megerősítésre vár
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Tanácsadás
       Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

       Üvegampulla 5 ml
       Az ár letöltése folyamatban...
       Az ár nem tölthető be
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Megrendelés befejezésekor További információ
       Elmentette a ()-t
        
       Árajánlat kérése
       8150240009
       Elérhetőség betöltése...
       Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
       Készleten 
       Megszűnt
       Korlátozott mennyiségben elérhető
       Az elérhetőség megerősítésre vár
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Tanácsadás
         Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

         Glas bottle pre packed 10x0.75 ml
         Az ár letöltése folyamatban...
         Az ár nem tölthető be
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Megrendelés befejezésekor További információ
         Elmentette a ()-t
          
         Árajánlat kérése
         Description
         Catalogue Number815024
         OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
         References
         Product Information
         CAS number1735-17-7
         EC number217-077-3
         Hill FormulaC₆D₁₂
         Molar Mass96.23 g/mol
         HS Code2845 90 10
         Structure formula Image
         Applications
         ApplicationCyclohexane-D12 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™. CAS 1735-17-7. Cyclohexane-D12 MSDS and product info below.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point80.7 - 81 °C
         Density0.89 g/cm3 (20 °C)
         Explosion limit1.2 - 8.3 %(V)
         Flash point-18 °C DIN 51755 Part 1
         Ignition temperature260 °C
         Melting Point6 °C
         Vapor pressure103 hPa (20 °C)
         Viscosity kinematic1.26 mm2/s (20 °C)
         Solubility55 mg/l oldhatatlan
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Patkány > 5000 mg/kg
         LD 50 dermalLD50 Nyúl > 2000 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)         Hazard Statement(s)H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
         H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
         H315: Bőrirritáló hatású.
         H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat.
         H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
         Precautionary Statement(s)P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
         P240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.
         P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
         P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
         P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
         P403 + P233: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
         Storage class3 Gyúlékony folyadékok
         WGKWGK 2 vízszennyező
         Disposal3
         Relatively unreactive organic reagents should be collected in container A. If halogenated, they should be collected in container B. For solid residues use container C.
         Safety Information
         Hazard Symbols Flammable
         Harmful
         Dangerous for the environment
         Categories of dangerrendkívül gyúlékony, irritáló, környezetre káros, egészséget károsító hatású
         R PhraseR 11-38-65-67-50/53
         Tűzveszélyes.Bőrizgató hatású.Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.A gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
         S PhraseS 9-16-25-33-60-61-62
         Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandóGyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.Kerülni kell a szembe jutást.A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         Storage+30°C alatt tárolandó.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1145 , 3, II
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1145 , 3, II
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1145 , 3, II
         Supplemental Information
         Specifications
         Deuteration degree≥ 99.5 %
         Water
         - K. Fischer, H₂O + D₂O

         ≤ 0.05 %
         - NMR, H₂O≤ 0.03 %

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Cikkszám CsomagolásSpecifikációSarzsszám
         8150240005 Glas bottle pre packedSpecifikációk, PDF dokumentum
         8150240006 ÜvegampullaSpecifikációk, PDF dokumentum
         8150240009 Glas bottle pre packedSpecifikációk, PDF dokumentum

         Brochure

         Title
         Atractivos - MagniSolv - disolventes deuterados de Merck
         Attractive - MagniSolv, deuterated solvents

         Reach Use

         Titulus
         Reach Use