A part of Merck

104617 | Hidroxilammónium-szulfát

104617
Az ár nem tölthető be
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Megrendelés befejezésekor További információ
Elmentette a ()-t
 
Árajánlat kérése
Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
Készleten 
Megszűnt
Korlátozott mennyiségben elérhető
Az elérhetőség megerősítésre vár
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Tanácsadás
   Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal
   Árak és elérhetőség megtekintése
   Kattintson az oldal kinyomtatásához
   Download Product Safety Card

   Áttekintés

   Replacement Information

   Kulcsspecifikációk táblázata

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   10039-54-0233-118-8H₈N₂O₆S(HONH₃)₂SO₄164.14 g/mol

   Árak és elérhetőség

   KatalógusszámElérhetőség Csomagolás Menny./csomag Ár Mennyiség
   1046170500
   Elérhetőség betöltése...
   Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
   Készleten 
   Megszűnt
   Korlátozott mennyiségben elérhető
   Az elérhetőség megerősítésre vár
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Tanácsadás
     Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

     Muanyagpalack 500 g
     Az ár letöltése folyamatban...
     Az ár nem tölthető be
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Megrendelés befejezésekor További információ
     Elmentette a ()-t
      
     Árajánlat kérése
     Description
     Catalogue Number104617
     SynonymsHydroxylamine sulfate
     DescriptionHydroxylammonium sulfate
     References
     Product Information
     CAS number10039-54-0
     EC index number612-123-00-2
     EC number233-118-8
     Hill FormulaH₈N₂O₆S
     Chemical formula(HONH₃)₂SO₄
     Molar Mass164.14 g/mol
     HS Code2825 10 00
     Applications
     ApplicationHydroxylammonium sulfate GR for analysis. CAS 10039-54-0, EC Number 233-118-8, chemical formula (HONH₃)₂SO₄. Hydroxylammonium sulfate MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Hydroxylamine sulfate
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.88 g/cm3 (20 °C)
     Melting Point170 °C (bomlás)
     pH value3.6 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
     Bulk density1100 kg/m3
     Solubility587 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Patkány 842 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Nyúl 1500 - 2000 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)     Hazard Statement(s)H290: Fémekre korrozív hatású lehet.
     H302 + H312: Lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmas
     H315: Bőrirritáló hatású.
     H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
     H319: Súlyos szemirritációt okoz.
     H351: Feltehetően rákot okoz.
     H373: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén lenyelve károsíthatja a szerveket.
     H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
     Precautionary Statement(s)P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
     P280: Védőkesztyű használata kötelező.
     P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
     P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
     P314: Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
     Storage class4.1A Más robbanékony, veszélyes anyagok
     WGKWGK 3 erősen vízszennyező
     Disposal10
     Organic peroxides can be detected in aqueous solutions or organic solvents using the Perex-Test® (Cat. No. 116206). Pure peroxides are diluted to min. 10% in a suitable solvent or with water and added in small portions, with temperature control, to iron(II) chloride (Cat. No. 103860) solution. Test for complete reaction with the Perex-Test® (Cat. No. 116206). Container D. Explosive substances (storage class 4.1A) should be packed separately and tightly sealed for disposal. Ensure sufficient phlegmatization by water or the stated phlegmatizing agent!
     Safety Information
     Hazard Symbols Explosive
     Harmful
     Dangerous for the environment
     Categories of dangerrobbanásveszélyes, egészséget károsító hatású, irritáló, rákkelt? hatású, érzékenységet okoz, környezetre káros
     R PhraseR 2-21/22-36/38-40-43-48/22-50
     Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.Szem- és bőrizgató hatású.A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
     S PhraseS 36/37-61
     Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     Storage+15°C és +25°C között tárolandó.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2865 , 8, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2865 , 8, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2865 , 8, III, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (manganometric)≥ 99 %
     Chloride (Cl)≤ 0.001 %
     As (Arsenic)≤ 0.00005 %
     Cu (Copper)≤ 0.0005 %
     Fe (Iron)≤ 0.0005 %
     Hg (Mercury)≤ 0.000001 %
     Pb (Lead)≤ 0.0005 %
     Sulfated ash (residue on ignition)≤ 0.1 %