A part of Merck

111355 | ICP többelem standardoldat IV

111355
Az ár nem tölthető be
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Megrendelés befejezésekor További információ
Elmentette a ()-t
 
Árajánlat kérése
Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
Készleten 
Megszűnt
Korlátozott mennyiségben elérhető
Az elérhetőség megerősítésre vár
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Tanácsadás
   Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal
   Árak és elérhetőség megtekintése
   Kattintson az oldal kinyomtatásához
   Download Product Safety Card

   Áttekintés

   Replacement Information

   Kulcsspecifikációk táblázata

   Árak és elérhetőség

   KatalógusszámElérhetőség Csomagolás Menny./csomag Ár Mennyiség
   1113550100
   Elérhetőség betöltése...
   Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
   Készleten 
   Megszűnt
   Korlátozott mennyiségben elérhető
   Az elérhetőség megerősítésre vár
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Tanácsadás
     Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

     Muanyagpalack 100 ml
     Az ár letöltése folyamatban...
     Az ár nem tölthető be
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Megrendelés befejezésekor További információ
     Elmentette a ()-t
      
     Árajánlat kérése
     Description
     Catalogue Number111355
     SynonymsNota 1 A
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.09 g/cm3 (20 °C)
     pH value1 (H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)     Hazard Statement(s)H350: Rákot okozhat.
     H290: Fémekre korrozív hatású lehet.
     H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
     H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
     H373: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
     H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
     EUH071: Maró hatású a légutakra.
     Precautionary Statement(s)P201: Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
     P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
     P280: Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.
     P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
     P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
     P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
     P308 + P310: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
     Storage class6.1 D Nem gyúlékony, akut toxicitási kat. 3 / toxikus vagy krónikus hatást oko zó anyagok
     WGKWGK 2 vízszennyező
     Disposal12
     Inorganic acids and anhydrides thereof should first be diluted or hydrolyzed by stirring carefully into ice water and then neutralized (protective gloves, fume cupboard!) with sodium hydroxide solution (Cat. No. 105587). Before filling into container D, check the pH with pH universal indicator strips (Cat. No. 109535). Fuming sulfuric acid should be carefully stirred dropwise into 40 % sulfuric acid (Cat. No. 109286). Ensure that plenty of ice is available for cooling! When sufficiently cool, treat the highly concentrated sulfuric acid as described above. Analogous to this procedure, other anhydrides can be converted into their corresponding acids. Acid gases (e.g. hydrogen halide, chlorine, phosgene, sulfur dioxide) can be introduced into dilute sodium hydroxide solution and after neutralization disposed of in container D.
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Dangerous for the environment
     Categories of dangerrákkelt? hatású, egészséget károsító hatású, maró hatású, érzékenységet okoz, környezetre káros
     R PhraseR 49-20/22-48/20-34-43-51/53
     Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).Belélegezve és lenyelve ártalmas is.Hosszabb időn át belélegezve ártalmas is: súlyos egészségkárosodást okozhat.Égési sérülést okoz.Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
     S PhraseS 53-26-36/37/39-45-61
     Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     Storage+15°C és +25°C között tárolandó.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3264 , 8, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3264 , 8, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3264 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Ag (Silver)1000 mg/l
     Al (Aluminium)1000 mg/l
     B (boron)1000 mg/l
     Ba (barium)1000 mg/l
     Bi (bismuth)1000 mg/l
     Ca (calcium)1000 mg/l
     Cd (cadmium)1000 mg/l
     Co (cobalt)1000 mg/l
     Cr (chromium)1000 mg/l
     Cu (Copper)1000 mg/l
     Fe (iron)1000 mg/l
     Ga (Gallium)1000 mg/l
     In (Indium)1000 mg/l
     K (potassium)1000 mg/l
     Li (Lithium)1000 mg/l
     Mg (Magnesium)1000 mg/l
     Mn (Manganese)1000 mg/l
     Na (sodium)1000 mg/l
     Ni (Nickel)1000 mg/l
     Pb (lead)1000 mg/l
     Sr (Strontium)1000 mg/l
     Tl (Thallium)1000 mg/l
     Zn (Zinc)1000 mg/l

     Kapcsolódó termékek és alkalmazások

     Accessories (Primary)

     Katalógusszám Leírás  
     100441 Salétromsav, 65%-os Árak és elérhetőség megmutatása
     101518 Salétromsav, 60%-os Árak és elérhetőség megmutatása

     Kapcsolódó termékek gyártója: Application Facete

     Kategóriák

     Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > Multi-Element Standards Certipur®
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > Multi-Element Standards Certipur®
     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Certipur® Standards, Reference Materials and Buffers > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > Multi-Element Standards Certipur®