A part of Merck

170384 | Higany ICP-standard

170384
Az ár nem tölthető be
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Megrendelés befejezésekor További információ
Elmentette a ()-t
 
Árajánlat kérése
Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
Készleten 
Megszűnt
Korlátozott mennyiségben elérhető
Az elérhetőség megerősítésre vár
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Tanácsadás
   Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal
   Árak és elérhetőség megtekintése
   Kattintson az oldal kinyomtatásához
   Download Product Safety Card

   Áttekintés

   Replacement Information

   Kulcsspecifikációk táblázata

   Árak és elérhetőség

   KatalógusszámElérhetőség Csomagolás Menny./csomag Ár Mennyiség
   1703840100
   Elérhetőség betöltése...
   Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
   Készleten 
   Megszűnt
   Korlátozott mennyiségben elérhető
   Az elérhetőség megerősítésre vár
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Tanácsadás
     Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

     Muanyagpalack 100 ml
     Az ár letöltése folyamatban...
     Az ár nem tölthető be
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Megrendelés befejezésekor További információ
     Elmentette a ()-t
      
     Árajánlat kérése
     Description
     Catalogue Number170384
     SynonymsNota 1
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.068 g/cm3 (20 °C)
     pH value<1 (H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H290: Fémekre korrozív hatású lehet.
     H302: Lenyelve ártalmas.
     H311: Bőrrel érintkezve mérgező.
     H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
     H373: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
     H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
     EUH071: Maró hatású a légutakra.
     Precautionary Statement(s)P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
     P280: Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.
     P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
     P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
     P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
     P308 + P310: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
     Storage class6.1B Nem éghető, mérgező anyagok
     WGKWGK 2 vízszennyező
     Disposal20
     Mercury residues and salts. Elemental mercury must be taken up with Chemizorb® Hg (Cat. No 112576): container G.
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Categories of dangermérgez?, maró hatású, környezetre káros
     R PhraseR 23/24/25-33-34-52/53
     Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.Égési sérülést okoz.Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
     S PhraseS 26-36/37/39-45-61
     Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     Storage+15°C és +25°C között tárolandó.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2922 , 8 (6.1), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2922 , 8 (6.1), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2922 , 8 (6.1), II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications

     Kapcsolódó termékek és alkalmazások

     Accessories (Primary)

     Katalógusszám Leírás  
     100441 Salétromsav, 65%-os Árak és elérhetőség megmutatása
     101518 Salétromsav, 60%-os Árak és elérhetőség megmutatása

     Kapcsolódó termékek gyártója: Application Facete

     Kategóriák

     Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > ICP Standards Certipur®
     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Certipur® Standards, Reference Materials and Buffers > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > ICP Standards Certipur®
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > ICP Standards Certipur®