A part of Merck

106025 | Metanol-D4

106025
Az ár nem tölthető be
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Megrendelés befejezésekor További információ
Elmentette a ()-t
 
Árajánlat kérése
Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
Készleten 
Megszűnt
Korlátozott mennyiségben elérhető
Az elérhetőség megerősítésre vár
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Tanácsadás
   Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal
   Árak és elérhetőség megtekintése
   Kattintson az oldal kinyomtatásához
   Download Product Safety Card

   Áttekintés

   Replacement Information

   Kulcsspecifikációk táblázata

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   811-98-3212-378-6CD₄OCD₃OD36.07 g/mol

   Árak és elérhetőség

   KatalógusszámElérhetőség Csomagolás Menny./csomag Ár Mennyiség
   1060250005
   Elérhetőség betöltése...
   Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
   Készleten 
   Megszűnt
   Korlátozott mennyiségben elérhető
   Az elérhetőség megerősítésre vár
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Tanácsadás
     Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

     Glas bottle pre packed 10x 0.5 ml
     Az ár letöltése folyamatban...
     Az ár nem tölthető be
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Megrendelés befejezésekor További információ
     Elmentette a ()-t
      
     Árajánlat kérése
     1060250009
     Elérhetőség betöltése...
     Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
     Készleten 
     Megszűnt
     Korlátozott mennyiségben elérhető
     Az elérhetőség megerősítésre vár
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Tanácsadás
       Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

       Glas bottle pre packed 10x0.75 ml
       Az ár letöltése folyamatban...
       Az ár nem tölthető be
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Megrendelés befejezésekor További információ
       Elmentette a ()-t
        
       Árajánlat kérése
       Description
       Catalogue Number106025
       SynonymsTetradeuteromethanol
       OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
       References
       Product Information
       CAS number811-98-3
       EC number212-378-6
       Hill FormulaCD₄O
       Chemical formulaCD₃OD
       Molar Mass36.07 g/mol
       HS Code2845 90 10
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationMethanol-D4 deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv™. Methanol-D4 CAS 811-98-3, chemical formula CD₃OD, molar mass 36.07 g/mol. Structural formula of Methanol-D4, MSDS, and description below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point64.5 °C (1013 hPa)
       Density0.79 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit5.5 - 36.5 %(V)
       Flash point11 °C
       Ignition temperature455 °C
       Melting Point-98 °C
       Vapor pressure128 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Patkány 5628 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Nyúl 17100 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
       H301 + H311 + H331: Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező.
       H370: Károsítja a szerveket.
       Precautionary Statement(s)P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
       P240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.
       P280: Védőkesztyű/ védőruha használata kötelező.
       P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
       P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
       P308 + P310: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
       P403 + P233: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
       Storage class3 Gyúlékony folyadékok
       WGKWGK 1 enyhén vízszennyező
       Disposal1
       Strongly contaminated halogen-free organic solvents: container A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Toxic
       Categories of dangerrendkívül gyúlékony, mérgez?
       R PhraseR 11-23/24/25-39/23/24/25
       Tűzveszélyes.Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
       S PhraseS 7-16-36/37-45
       Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageTárolási hőmérséklet: nincs korlátozás.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1230 , 3 (6.1), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1230 , 3 (6.1), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1230 , 3 (6.1), II
       Supplemental Information
       Specifications
       Deuteration degree≥ 99.95 %
       Water (K. Fischer, H₂O + D₂O)≤ 0.020 %
       Performance test (NMR-spectrum)passes test