A part of Merck

170382 | Nikkel ICP-standard

170382
Az ár nem tölthető be
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Megrendelés befejezésekor További információ
Elmentette a ()-t
 
Árajánlat kérése
Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
Készleten 
Megszűnt
Korlátozott mennyiségben elérhető
Az elérhetőség megerősítésre vár
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Tanácsadás
   Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal
   Árak és elérhetőség megtekintése
   Kattintson az oldal kinyomtatásához
   Download Product Safety Card

   Áttekintés

   Replacement Information

   Kulcsspecifikációk táblázata

   Árak és elérhetőség

   KatalógusszámElérhetőség Csomagolás Menny./csomag Ár Mennyiség
   1703820100
   Elérhetőség betöltése...
   Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
   Készleten 
   Megszűnt
   Korlátozott mennyiségben elérhető
   Az elérhetőség megerősítésre vár
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Tanácsadás
     Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

     Muanyagpalack 100 ml
     Az ár letöltése folyamatban...
     Az ár nem tölthető be
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Megrendelés befejezésekor További információ
     Elmentette a ()-t
      
     Árajánlat kérése
     Description
     Catalogue Number170382
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.036 g/cm3 (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H350i: Belélegzéssel rákot okozhat.
     H360D: Károsíthatja a születendő gyermeket.
     H290: Fémekre korrozív hatású lehet.
     H315: Bőrirritáló hatású.
     H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
     H319: Súlyos szemirritációt okoz.
     H334: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
     H341: Feltehetően genetikai károsodást okoz.
     H372: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
     H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
     Precautionary Statement(s)P201: Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
     P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
     P280: Védőkesztyű használata kötelező.
     P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
     P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
     P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
     P314: Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
     P342 + P311: Légzési problémák esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
     Storage class6.1 D Nem gyúlékony, akut toxicitási kat. 3 / toxikus vagy krónikus hatást oko zó anyagok
     WGKWGK 3 erősen vízszennyező
     Disposal28
     Aqueous solutions: Container D.
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Dangerous for the environment
     Categories of dangerrákkelt? hatású, termékenységet károsító hatású, mérgez?, irritáló, mutagén, érzékenységet okoz, környezetre káros
     R PhraseR 49-61-48/23-36/38-68-42/43-51/53
     Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).A születendő gyermekre ártalmas lehet.Hosszabb időn át belélegezve mérgező is: súlyos egészségkárosodást okozhat.Szem- és bőrizgató hatású.Maradandó egészségkárosodást okozhat.Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
     S PhraseS 53-23-36/37-45-61
     Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.A keletkező gőzt nem szabad belélegezn.Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     Storage+15°C és +25°C között tárolandó.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3264 , 8, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3264 , 8, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3264 , 8, III, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Cikkszám CsomagolásSarzsszám
     1703820100 Muanyagpalack

     Certificates

     Title
     RoHS Statement on ICP standards- Directive 2011/65/EU "Restriction on certain hazardous substances" (Merck Millipore)
     Zertifikat ISO Guide 34 Akkreditierung - Annex

     Brochure

     Title
     Periodic Table of the Elements - Certipur ICP / AAS standards

     Technical Info

     Title
     Specification Sheet - ICP standards 10 000 mg/l Certipur

     Reach Use

     Titulus
     Reach Use

     Kapcsolódó termékek és alkalmazások

     Alternative Products

     Katalógusszám Leírás  
     119792 Nikkel standardoldat Árak és elérhetőség megmutatása

     Accessories (Primary)

     Katalógusszám Leírás  
     100441 Salétromsav, 65%-os Árak és elérhetőség megmutatása
     101518 Salétromsav, 60%-os Árak és elérhetőség megmutatása

     Kapcsolódó termékek gyártója: Application Facete

     Kategóriák

     Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > ICP Standards Certipur®
     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Certipur® Standards, Reference Materials and Buffers > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > ICP Standards Certipur®
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP > ICP Standards Certipur®