A part of Merck

112936 | Oxidatív feltáróreagens

112936
Az ár nem tölthető be
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Megrendelés befejezésekor További információ
Elmentette a ()-t
 
Árajánlat kérése
Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
Készleten 
Megszűnt
Korlátozott mennyiségben elérhető
Az elérhetőség megerősítésre vár
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Tanácsadás
   Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal
   Árak és elérhetőség megtekintése
   Kattintson az oldal kinyomtatásához
   Download Product Safety Card

   Áttekintés

   Replacement Information

   Kulcsspecifikációk táblázata

   Árak és elérhetőség

   KatalógusszámElérhetőség Csomagolás Menny./csomag Ár Mennyiség
   1129360030
   Elérhetőség betöltése...
   Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
   Készleten 
   Megszűnt
   Korlátozott mennyiségben elérhető
   Az elérhetőség megerősítésre vár
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Tanácsadás
     Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

     Muanyagpalack 30 g
     Az ár letöltése folyamatban...
     Az ár nem tölthető be
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Megrendelés befejezésekor További információ
     Elmentette a ()-t
      
     Árajánlat kérése
     Description
     Catalogue Number112936
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     pH value11 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
     Bulk density800 - 900 kg/m3
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H272: Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
     H302: Lenyelve ártalmas.
     H315: Bőrirritáló hatású.
     H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
     H319: Súlyos szemirritációt okoz.
     H334: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
     H335: Légúti irritációt okozhat.
     Precautionary Statement(s)P280: Védőkesztyű használata kötelező.
     P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
     P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
     P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
     P342 + P311: Légzési problémák esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
     Storage class5.1 B Gyúlékony anyagok
     WGKWGK 1 enyhén vízszennyező
     Disposal22
     Inorganic peroxides and oxidants as well as bromine and iodine should be rendered harmless by reduction with acidic sodium thiosulfate solution (Cat. No. 106513); container D or E. Slightly soluble oxidants should be collected separately in container E or I.
     Safety Information
     Hazard Symbols Oxidising
     Harmful
     Categories of dangeroxidáló, egészséget károsító hatású, irritáló, érzékenységet okoz
     R PhraseR 8-22-36/37/38-42/43
     Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.Lenyelve ártalmas.Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
     S PhraseS 17-22-24-37-45
     Éghető anyagoktól távol tartandó.Az anyag porát nem szabad belélegezni.A bőrrel való érintkezés kerülendő.Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageTárolási hőmérséklet: nincs korlátozás.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1492 , 5.1, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1492 , 5.1, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1492 , 5.1, III
     Supplemental Information
     Specifications