A part of Merck

104858 | Kálium-dikromát, tabletta

104858
Az ár nem tölthető be
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Megrendelés befejezésekor További információ
Elmentette a ()-t
 
Árajánlat kérése
Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
Készleten 
Megszűnt
Korlátozott mennyiségben elérhető
Az elérhetőség megerősítésre vár
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Tanácsadás
   Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal
   Árak és elérhetőség megtekintése
   Kattintson az oldal kinyomtatásához
   Download Product Safety Card

   Áttekintés

   Replacement Information

   Kulcsspecifikációk táblázata

   Árak és elérhetőség

   KatalógusszámElérhetőség Csomagolás Menny./csomag Ár Mennyiség
   1048580001
   Elérhetőség betöltése...
   Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
   Készleten 
   Megszűnt
   Korlátozott mennyiségben elérhető
   Az elérhetőség megerősítésre vár
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Tanácsadás
     Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

     Muanyagkanna 5000 tabs
     Az ár letöltése folyamatban...
     Az ár nem tölthető be
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Megrendelés befejezésekor További információ
     Elmentette a ()-t
      
     Árajánlat kérése
     Description
     Catalogue Number104858
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)     Hazard Statement(s)H340: Genetikai károsodást okozhat.
     H350: Rákot okozhat.
     H360FD: Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.
     H302: Lenyelve ártalmas.
     H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
     H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
     H330: Belélegezve halálos.
     H334: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
     H335: Légúti irritációt okozhat.
     H372: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
     H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
     Precautionary Statement(s)P201: Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
     P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
     P280: Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.
     P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
     P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
     P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
     P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
     P308 + P310: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
     Storage class5.1 B Gyúlékony anyagok
     WGKWGK 3 erősen vízszennyező
     Disposal22
     Inorganic peroxides and oxidants as well as bromine and iodine should be rendered harmless by reduction with acidic sodium thiosulfate solution (Cat. No. 106513); container D or E. Slightly soluble oxidants should be collected separately in container E or I.
     Safety Information
     Hazard Symbols Oxidising
     Very toxic
     Dangerous for the environment
     Categories of dangerrákkelt? hatású, mutagén, termékenységet károsító hatású, nagyon mérgez?, maró hatású, érzékenységet okoz, környezetre káros
     R PhraseR 45-46-60-61-22-26-48/23- 8-34-42/43-51/53
     Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja.A születendő gyermekre ártalmas lehet.Lenyelve ártalmas is.Belélegezve nagyon mérgező is (toxikus).Hosszabb időn át belélegezve mérgező is: súlyos egészségkárosodást okozhat.Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.Égési sérülést okoz.Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
     S PhraseS 53-17-22-26-28-36/37/39-45-61
     Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.Éghető anyagoktól távol tartandó.Az anyag porát nem szabad belélegezni.Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.Bärrel való érintkezés után bő vízzel azonnal le kell mosni.Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageTárolási hőmérséklet: nincs korlátozás.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3087 , 5.1 (6.1), III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3087 , 5.1 (6.1), III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3087 , 5.1 (6.1), III
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (iodometric)32 - 34
     Weight (min)≥ 97
     Weight (max)≤ 107
     Disintegration time (at 20 °C)≤ 100 s