A part of Merck

101517 | Ezüst-szulfát oldat, 10 g/l

101517
Az ár nem tölthető be
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Megrendelés befejezésekor További információ
Elmentette a ()-t
 
Árajánlat kérése
Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
Készleten 
Megszűnt
Korlátozott mennyiségben elérhető
Az elérhetőség megerősítésre vár
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Tanácsadás
   Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal
   Árak és elérhetőség megtekintése
   Kattintson az oldal kinyomtatásához
   Download Product Safety Card

   Áttekintés

   Replacement Information

   Kulcsspecifikációk táblázata

   Árak és elérhetőség

   KatalógusszámElérhetőség Csomagolás Menny./csomag Ár Mennyiség
   1015171000
   Elérhetőség betöltése...
   Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
   Készleten 
   Megszűnt
   Korlátozott mennyiségben elérhető
   Az elérhetőség megerősítésre vár
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Tanácsadás
     Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

     Üvegpalack 1 l
     Az ár letöltése folyamatban...
     Az ár nem tölthető be
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Megrendelés befejezésekor További információ
     Elmentette a ()-t
      
     Árajánlat kérése
     1015172500
     Elérhetőség betöltése...
     Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
     Készleten 
     Megszűnt
     Korlátozott mennyiségben elérhető
     Az elérhetőség megerősítésre vár
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Tanácsadás
       Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

       Üvegpalack 2.5 l
       Az ár letöltése folyamatban...
       Az ár nem tölthető be
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Megrendelés befejezésekor További információ
       Elmentette a ()-t
        
       Árajánlat kérése
       Description
       Catalogue Number101517
       References
       Product Information
       HS Code3822 00 00
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density1.84 g/cm3 (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H290: Fémekre korrozív hatású lehet.
       H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
       H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
       Precautionary Statement(s)P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
       P280: Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.
       P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
       P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
       P308 + P310: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
       Storage class8B Nem éghető, maró veszélyes anyagok
       WGKWGK 2 vízszennyező
       Disposal27
       Residues containing valuable recoverable metals should be forwarded for recycling. Container H.
       Safety Information
       Hazard Symbols Corrosive
       Dangerous for the environment
       Categories of dangermaró hatású
       R PhraseR 35-50/53
       Súlyos égési sérülést okoz.Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
       S PhraseS 26-36/37/39-45-61
       Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       Storage+15°C és +25°C között tárolandó.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3264 , 8, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3264 , 8, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3264 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
       Supplemental Information
       Specifications
       Concentration (Ag₂SO₄)9.8 - 10.2 g/l
       Concentration (H₂SO₄)1665 - 1735 g/l