A part of Merck

104372 | n-Hexán

104372
Az ár nem tölthető be
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Megrendelés befejezésekor További információ
Elmentette a ()-t
 
Árajánlat kérése
Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
Készleten 
Megszűnt
Korlátozott mennyiségben elérhető
Az elérhetőség megerősítésre vár
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Tanácsadás
   Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal
   Árak és elérhetőség megtekintése
   Kattintson az oldal kinyomtatásához
   Download Product Safety Card

   Áttekintés

   Replacement Information

   Kulcsspecifikációk táblázata

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   110-54-3203-777-6C₆H₁₄CH₃(CH₂)₄CH₃86.18 g/mol

   Árak és elérhetőség

   KatalógusszámElérhetőség Csomagolás Menny./csomag Ár Mennyiség
   1043720500
   Elérhetőség betöltése...
   Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
   Készleten 
   Megszűnt
   Korlátozott mennyiségben elérhető
   Az elérhetőség megerősítésre vár
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Tanácsadás
     Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

     Üvegpalack 500 ml
     Az ár letöltése folyamatban...
     Az ár nem tölthető be
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Megrendelés befejezésekor További információ
     Elmentette a ()-t
      
     Árajánlat kérése
     1043722500
     Elérhetőség betöltése...
     Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
     Készleten 
     Megszűnt
     Korlátozott mennyiségben elérhető
     Az elérhetőség megerősítésre vár
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Tanácsadás
       Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

       Üvegpalack 2.5 l
       Az ár letöltése folyamatban...
       Az ár nem tölthető be
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Megrendelés befejezésekor További információ
       Elmentette a ()-t
        
       Árajánlat kérése
       Description
       Catalogue Number104372
       Descriptionn-Hexane
       OverviewAccurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol® solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified. Furthermore the transmittance is specified in accordance with Reag. Ph Eur and ACS.
       References
       Product Information
       CAS number110-54-3
       EC index number601-037-00-0
       EC number203-777-6
       Hill FormulaC₆H₁₄
       Chemical formulaCH₃(CH₂)₄CH₃
       Molar Mass86.18 g/mol
       HS Code2901 10 00
       Structure formula Image
       Applications
       Applicationn-Hexane for spectroscopy Uvasol®. CAS 110-54-3, EC Number 203-777-6, chemical formula CH₃(CH₂)₄CH₃. n-Hexane MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point69 °C (1013 hPa)
       Density0.66 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.0 - 8.1 %(V)
       Flash point-22 °C
       Ignition temperature240 °C
       Melting Point-94.3 °C
       Vapor pressure160 hPa (20 °C)
       Viscosity kinematic0.50 mm2/s (20 °C)
       Solubility0.0095 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Patkány 25000 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Nyúl > 2000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)       Hazard Statement(s)H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
       H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
       H315: Bőrirritáló hatású.
       H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat.
       H361fd: Feltehetően károsítja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
       H373: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsíthatja a szerveket.
       H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
       Precautionary Statement(s)P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
       P240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.
       P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
       P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
       P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
       P314: Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
       P403 + P233: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
       RTECSMN9275000
       Storage class3 Gyúlékony folyadékok
       WGKWGK 2 vízszennyező
       Disposal1
       Strongly contaminated halogen-free organic solvents: container A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Harmful
       Dangerous for the environment
       Categories of dangerrendkívül gyúlékony, irritáló, egészséget károsító hatású, termékenységet károsító hatású, környezetre káros
       R PhraseR 11-38-48/20-62-65-67-51/53
       Tűzveszélyes.Bőrizgató hatású.Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet.Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.A gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
       S PhraseS 9-16-29-33-36/37-61-62
       Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandóGyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.Csatornába engedni nem szabad.A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       Storage+5°C és +30°C között tárolandó.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1208 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1208 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1208 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Purity (GC)≥ 99.0 %
       Evaporation residue≤ 0.0002 %
       Water≤ 0.005 %
       Colour≤ 10 Hazen
       Acidity≤ 0.0002 meq/g
       Alkalinity≤ 0.0002 meq/g
       Fluorescence (as quinine at 254 nm)≤ 1.0 ppb
       Fluorescence (as quinine at 365 nm)≤ 1.0 ppb
       Transmission (at 195 nm)≥ 10 %
       Transmission (at 210 nm)≥ 60 %
       Transmission (at 217 nm)≥ 80 %
       Transmission (at 225 nm)≥ 90 %
       Transmission (from 245 nm)≥ 98 %
       Absorbance (at 195 nm)≤ 1.00
       Absorbance (at 210 nm)≤ 0.22
       Absorbance (at 217 nm)≤ 0.10
       Absorbance (at 225 nm)≤ 0.05
       Absorbance (from 245 nm)≤ 0.01
       Meet the requirements of "Specific use spectroscopy" according Reag. Ph Eur

       Kapcsolódó termékek és alkalmazások

       Accessories (Primary)

       Katalógusszám Leírás  
       963533 Biztonsági tartó Árak és elérhetőség megmutatása

       Accessories (Secondary)

       Katalógusszám Leírás  
       100801 GHS címkekészlet Árak és elérhetőség megmutatása
       108801 Üvegnyitó kulcs Árak és elérhetőség megmutatása

       Kapcsolódó termékek gyártója: Application Facete

       Kapcsolódó termékek gyártója: Brand Facete

       Kategóriák

       Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
       Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Instrumental Organic Analysis > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
       Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > UV/VIS Spectroscopy > Solvents for UV/VIS Spectroscopy