A part of Merck

815043 | n-Hexán-D14

815043
Az ár nem tölthető be
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Megrendelés befejezésekor További információ
Elmentette a ()-t
 
Árajánlat kérése
Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
Készleten 
Megszűnt
Korlátozott mennyiségben elérhető
Az elérhetőség megerősítésre vár
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Tanácsadás
   Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal
   Árak és elérhetőség megtekintése
   Kattintson az oldal kinyomtatásához
   Download Product Safety Card

   Áttekintés

   Replacement Information

   Kulcsspecifikációk táblázata

   CAS #Hill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   21666-38-6C₆D₁₄CD₃-(CD₂)₄-CD₃100.26 g/mol

   Árak és elérhetőség

   KatalógusszámElérhetőség Csomagolás Menny./csomag Ár Mennyiség
   8150430001
   Elérhetőség betöltése...
   Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
   Készleten 
   Megszűnt
   Korlátozott mennyiségben elérhető
   Az elérhetőség megerősítésre vár
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Tanácsadás
     Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

     Glas bottle pre packed 1 ml
     Az ár letöltése folyamatban...
     Az ár nem tölthető be
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Megrendelés befejezésekor További információ
     Elmentette a ()-t
      
     Árajánlat kérése
     Description
     Catalogue Number815043
     OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
     References
     Product Information
     CAS number21666-38-6
     Hill FormulaC₆D₁₄
     Chemical formulaCD₃-(CD₂)₄-CD₃
     Molar Mass100.26 g/mol
     HS Code2845 90 10
     Structure formula Image
     Applications
     Applicationn-Hexane-D14 deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy MagniSolv™. CAS 21666-38-6, chemical formula CD₃-(CD₂)₄-CD₃. n-Hexane-D14 MSDS (material safety data sheets) or SDS, storage and handling info here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point69 °C (1013 hPa)
     Density0.767 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1.0 - 8.1 %(V)
     Flash point-22 °C
     Ignition temperature240 °C DIN 51794
     Melting Point-94.3 °C
     Vapor pressure160 hPa (20 °C)
     Viscosity kinematic0.50 mm2/s (20 °C)
     Solubility0.0095 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Patkány 25000 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Nyúl > 2000 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)     Hazard Statement(s)H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
     H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
     H315: Bőrirritáló hatású.
     H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat.
     H361f: Feltehetően károsítja a termékenységet.
     H373: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsíthatja a szerveket.
     H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
     Precautionary Statement(s)P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
     P240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.
     P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
     P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
     P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
     P314: Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
     P403 + P233: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
     Storage class3 Gyúlékony folyadékok
     WGKWGK 2 vízszennyező
     Disposal1
     Strongly contaminated halogen-free organic solvents: container A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Harmful
     Dangerous for the environment
     Categories of dangerrendkívül gyúlékony, irritáló, egészséget károsító hatású, környezetre káros, termékenységet károsító hatású
     R PhraseR 11-38-48/20-62-65-67-51/53
     Tűzveszélyes.Bőrizgató hatású.Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet.Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.A gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
     S PhraseS 9-16-29-33-36/37-61-62
     Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandóGyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.Csatornába engedni nem szabad.A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     Storage+30°C alatt tárolandó.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1208 , 3, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1208 , 3, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1208 , 3, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Deuteration degree≥ 99 %