A part of Merck

841736 | Bórhidrid - terc-butil-amin

841736
Az ár nem tölthető be
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Megrendelés befejezésekor További információ
Elmentette a ()-t
 
Árajánlat kérése
Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
Készleten 
Megszűnt
Korlátozott mennyiségben elérhető
Az elérhetőség megerősítésre vár
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Tanácsadás
   Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal
   Árak és elérhetőség megtekintése
   Kattintson az oldal kinyomtatásához
   Download Product Safety Card

   Áttekintés

   Replacement Information

   Kulcsspecifikációk táblázata

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   7337-45-3230-851-5C₄H₁₄BN86.97 g/mol

   Árak és elérhetőség

   KatalógusszámElérhetőség Csomagolás Menny./csomag Ár Mennyiség
   8417360025
   Elérhetőség betöltése...
   Korlátozott elérhetőségKorlátozott elérhetőség
   Készleten 
   Megszűnt
   Korlátozott mennyiségben elérhető
   Az elérhetőség megerősítésre vár
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Tanácsadás
     Lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal

     Üvegpalack 25 g
     Az ár letöltése folyamatban...
     Az ár nem tölthető be
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Megrendelés befejezésekor További információ
     Elmentette a ()-t
      
     Árajánlat kérése
     Description
     Catalogue Number841736
     References
     Product Information
     CAS number7337-45-3
     EC number230-851-5
     Hill FormulaC₄H₁₄BN
     Molar Mass86.97 g/mol
     HS Code2942 00 00
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationBoron hydride-tert-butylamine for synthesis. CAS 7337-45-3, molar mass 86.97 g/mol.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Ignition temperature177 °C
     Melting Point96 - 98 °C
     Solubility27 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Patkány 96 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Nyúl 820 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H301 + H311: Lenyelve vagy bőrrel érintkezve mérgező
     H315: Bőrirritáló hatású.
     H319: Súlyos szemirritációt okoz.
     H335: Légúti irritációt okozhat.
     Precautionary Statement(s)P280: Védőkesztyű/ védőruha használata kötelező.
     P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
     P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
     P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
     P308 + P310: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
     Storage class6.1A Éghető, mérgező anyagok
     WGKWGK 2 vízszennyező
     Disposal26
     Alkali and alkaline-earth metals should be taken up in an inert solvent and neutralized by adding 2-propanol (Cat. No. 100995) dropwise with stirring. Should the reaction be more violent than expected, conversion should be carried out with tert-butanol or octanol. Caution: This reaction produces hydrogen, which can form explosive mixtures; take necessary precautions. When the reaction has ceased, add water dropwise; neutralize; container D. In the case of alkali or alkaline-earth borohydrides, add methanol (Cat. No. 106008) with stirring; in the case of alkali or alkaline-earth amides and hydrides, organoaluminium and organotin hydrides, add 2-propanol (Cat. No. 100995) dropwise. The substances, which are usually in solid form, should be previously suspended in an ether! When the respective reaction has ceased, hydrolize with water; then neutralize. Container D or E. Lithium aluminium hydride must also be destroyed by slurrying in an ether. Under an inert gas and with thorough stirring, add dropwise a 1:4 mixture of ethyl acetate (Cat. No. 822277) and the ether used to prepare the slurry. Always ensure thorough mixing (stirring)! Container A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Categories of dangermérgez?, irritáló
     R PhraseR 21-25-36/37/38
     Bőrrel érintkezve ártalmas.Lenyelve mérgező (toxikus).Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
     S PhraseS 26-36/37-45
     Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     Storage+30°C alatt tárolandó.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2811 , 6.1, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2811 , 6.1, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2811 , 6.1, III
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (iodometric)≥ 96.0 %
     Melting range (lower value)≥ 96 °C
     Melting range (upper value)≤ 98 °C
     Identity (IR)passes test

     Kapcsolódó termékek és alkalmazások

     Kategóriák

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Primary Amines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Primary Amines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Boric Compounds
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Boric Compounds
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organoelement Compounds > Boric Compounds
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Amines and Ammonium Compounds > Aliphatic, Alicyclic and Araliphatic Amines and Hydroxyl Amines > Primary Amines