Ochrona prywatności

Wprowadzenie

Dziękujemy za zainteresowanie witryną internetową firmy Merck KGaA (w niniejszym oświadczeniu zwanej dalej skrótowo firmą „Merck”). Kwestię ochrony i poufności danych traktujemy bardzo poważnie, postępując zgodnie z właściwymi krajowymi i europejskimi przepisami regulującymi ochronę danych. Za pomocą tego oświadczenia dotyczącego ochrony danych pragniemy przekazać Państwu informacje na temat rodzajów danych, jakie możemy gromadzić, oraz sposobów, w jakie wykorzystujemy te dane.

Archiwizacja i wykorzystanie danych

Jako osoba odwiedzająca naszą witrynę internetową zachowują Państwo anonimowość. Przechowywane i analizowane przez nas dane służą wyłącznie celom statystycznym, na przykład zapewnieniu ciągłej poprawy świadczonych przez naszą firmę usług. Dane przechowywane na naszych serwerach obejmują nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której zostali Państwo do nas przekierowani, strony internetowe firmy Merck, które były przez Państwa wyszukiwane, Państwa adres IP oraz datę i czas trwania wizyty w witrynie.

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy wykorzystają Państwo określone usługi i w związku z tym potrzebujemy Państwa danych, lub gdy dobrowolnie wyrażą Państwo na to zgodę. Mogą to Państwo zrobić na przykład w ramach procedury rejestracji poprzez wypełnienie formularza lub wysłanie nam e-maila, zamówienie produktów lub usług, wysłanie nam zapytania czy prośby o materiały. Z wyjątkiem spraw regulowanych innymi obowiązkami prawnymi Państwa dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celach, na które wyrazili Państwo zgodę.

Państwa dane osobowe będą udostępniane przez nas stronom trzecim tylko wtedy, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania zamówionej usługi lub jeśli wyrażą Państwo na to zgodę. Jeśli wyrażona zostanie zgoda na przekazanie danych do użytku podmiotom zależnym firmy Merck i jeśli takie pozwolenie to obejmuje przesłanie danych do innych krajów, firma Merck zapewni, że firma importująca dane zastosuje odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane zgodnie z przepisami prawnymi lub przez okres, który jest niezbędny do zrealizowania zamówionej usługi lub który został uzgodniony w odpowiednim pozwoleniu.

Prawo do sprawdzania, poprawiania lub wyrażenia sprzeciwu

Mają Państwo prawo do przeglądu i poprawiania swoich danych osobowych, które znajdują się w naszych archiwach; mogą Państwo także wycofać zgodę na wykorzystanie swoich danych w dowolnym czasie ze skutkiem dotyczącym wszelkiego przyszłego ich wykorzystania. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres ecommercemm@merckgroup.com

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Nasi pracownicy, którzy przetwarzają dane, zobowiązani są do zachowania poufności podczas wykorzystywania danych osobowych. Działania podejmowane przez nas w ramach ochrony danych są stale aktualizowane w celu odzwierciedlenia przemian technicznych.

Pliki Cookie oraz Google Analytics

Ta witryna internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy sieciowej zapewnianą przez firmę Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi w Państwa komputerze, aby ułatwić witrynie internetowej analizowanie tego, w jaki sposób użytkownicy ją wykorzystują. Jeśli w witrynie internetowej uruchomiona jest anonimizacja adresu IP, Państwa adres IP będzie skrócony w obszarze Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie najpierw przesłany na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i skrócony tam. Anonimizacja adresu IP jest uruchomiona w tej witrynie internetowej. Firma Google będzie wykorzystywała te informacje w imieniu operatora tej witryny w celu oceny Państwa wykorzystania witryny, stworzenia raportów dotyczących aktywności witryny dla operatorów witryny, a także w celu zapewnienia operatorom innych usług związanych z aktywnością witryny internetowej oraz łącza internetowego. Adres IP, który Państwa przeglądarka przekazuje w ramach Google Analytics, nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu firmy Google. Mogą Państwo odmówić wykorzystywania plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim wypadku istnieje możliwość, iż nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Mogą Państwo także zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics z efektem na przyszłość poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki Google Analytics Opt-out dla aktualnie używanej przeglądarki internetowej: „http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de”.

Informacje dotyczące plików cookie wykorzystywanych przez naszą witrynę znajdują się tutaj.

Kontakt

W przypadku pytań lub sugestii prosimy o kontakt z Korporacyjnym Specjalistą ds. Prywatności.

Norbert Moeren
Korporacyjny Specjalista ds. Prywatności w firmie Merck KGaA
Telefon: +49(0)6151 72 0
Faks: +49(0)6151 72 2000
e-mail: privacy@merckgroup.com