A part of Merck

820254 | (+)-Kamfen

820254
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   79-92-5201-234-8C₁₀H₁₆136.23 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8202540100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8202541000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 1 kg
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number820254
       Synonyms2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphane
       References
       Product Information
       CAS number79-92-5
       EC number201-234-8
       Hill FormulaC₁₀H₁₆
       Molar Mass136.23 g/mol
       HS Code2902 19 00
       Structure formula Image
       Applications
       Application(+)-Camphene for synthesis. CAS 79-92-5, pH 5.5 (H₂O, 22 °C) (saturated aqueous solution). MSDS and product info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point158 - 159 °C (1013 hPa)
       Density0.85 g/cm3 (20 °C)
       Flash point26 °C
       Ignition temperature265 °C
       Melting Point42 - 45 °C
       pH value5.5 (H₂O, 22 °C) (nasycony roztwór wodny)
       Vapor pressure3.99 hPa (20 °C)
       Solubility0.0042 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 dermalLD50 Królik > 2500 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H228: Substancja stała łatwopalna.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
       P262: Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
       P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       RTECSEX 1055000
       Storage class4.1B Łatwopalne niebezpieczne materiały stałe
       WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
       Disposal3
       Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Irritant
       Dangerous for the environment
       Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
       R PhraseR 11-36-50/53
       Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na oczy.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
       S PhraseS 26-61
       Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1325 , 4.1, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1325 , 4.1, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1325 , 4.1, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 90.0 % (a/a)
       Assay (GC, Tricyclene)≤ 10.0 % (a/a)
       Identity (IR)passes test
       Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.