A part of Merck

822100 | (S)-(-)-Mleczan etylu

822100
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   687-47-8211-694-1C₅H₁₀O₃CH₃CH(OH)COOC₂H₅118.13 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8221000100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8221001000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 1 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number822100
       SynonymsL(-)-Lactic acid ethyl ester, (S)-(-)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester
       Description(S)-(-)-Ethyl lactate
       References
       Product Information
       CAS number687-47-8
       EC index number607-129-00-7
       EC number211-694-1
       Hill FormulaC₅H₁₀O₃
       Chemical formulaCH₃CH(OH)COOC₂H₅
       Molar Mass118.13 g/mol
       HS Code2918 11 00
       Applications
       Application(S)-(-)-Ethyl lactate for synthesis. CAS 687-47-8, chemical formula CH₃CH(OH)COOC₂H₅. (S)-(-)-Ethyl lactate MSDS or SDS, and related info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point154 °C (1013 hPa)
       Density1.03 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.5 - 16.4 %(V)
       Flash point53 °C
       Ignition temperature400 °C
       Melting Point-25 °C
       pH value4 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
       Vapor pressure1.6 hPa (20 °C)
       Viscosity kinematic2.7 mm2/s (25 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur > 2000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
       H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
       H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
       P280: Stosować ochronę oczu.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P313: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal3
       Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Irritant
       Categories of dangersubstancja ?atwo palna, substancja dra?ni?ca
       R PhraseR 10-37-41
       Produkt łatwopalny.Działa drażniąco na drogi oddechowe.Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
       S PhraseS 24-26-39
       Unikać zanieczyszczenia skóry.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić okulary lub ochronę twarzy.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1192 , 3, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1192 , 3, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1192 , 3, III
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)1.032 - 1.034
       Spec. rotation [α²0/D (undiluted)-11.0 - -10.0 °
       Identity (IR)passes test

       Documentation

       MSDS

       Title

       Safety Data Sheet (SDS) 

       Certificates of Analysis

       Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
       8221000100 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
       8221001000 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

       Certificates

       Title

       Reach Use

       Tytuł
       Reach Use

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Solvents for Pharma
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acids > Hydroxycarboxylic Acids and Derivatives
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acids > Hydroxycarboxylic Acids and Derivatives
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Coatings > Organic Synthesis Solvents for Coatings
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acids > Hydroxycarboxylic Acids and Derivatives