A part of Merck

818408 | (S)-(-)-Limonen

818408
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   5989-54-8227-815-6C₁₀H₁₆136.24 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8184080005
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 5 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8184080250
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 250 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number818408
       Synonyms(-)-p-Mentha-1,8-diene, (S)-(-)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
       References
       Product Information
       CAS number5989-54-8
       EC index number601-029-00-7
       EC number227-815-6
       Hill FormulaC₁₀H₁₆
       Molar Mass136.24 g/mol
       HS Code2902 19 00
       Structure formula Image
       Applications
       Application(S)-(-)-Limonene for synthesis. CAS 5989-54-8, molar mass 136.24 g/mol.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point177 - 178 °C (1013 hPa)
       Density0.84 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit0.7 - 6.1 %(V)
       Flash point43 °C DIN 51758
       Ignition temperature255 °C
       Melting Point-74 °C
       Vapor pressure2.1 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 4400 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
       H315: Działa drażniąco na skórę.
       H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
       H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
       P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
       P280: Stosować rękawice ochronne.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
       Disposal3
       Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Irritant
       Dangerous for the environment
       Categories of dangersubstancja ?atwo palna, substancja dra?ni?ca, substancja uczulaj?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
       R PhraseR 10-38-43-50/53
       Produkt łatwopalny.Działa drażniąco na skórę.Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
       S PhraseS 24-37-60-61
       Unikać zanieczyszczenia skóry.Nosić odpowiednie rękawice ochronne.Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2052 , 3, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2052 , 3, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2052 , 3, III, Marine Pollutant: P
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 96.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.841 - 0.843
       Spec. rotation [α²0/D (undiluted)-98.0 - -95.0 °
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Hydrocarbons > Alkenes and Alkines
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reagents for Enantioselective Synthesis > Building Blocks for Enantioselective Synthesis
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Hydrocarbons > Alkenes and Alkines
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Products for Enantioselective Synthesis > Building Blocks for Enantioselective Synthesis
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Reagents for Enantioselective Synthesis > Building Blocks for Enantioselective Synthesis
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Hydrocarbons > Alkenes and Alkines