A part of Merck

820937 | Tlenek 1,3-propylenu

820937
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   503-30-0207-964-3C₃H₆O58.07 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8209370005
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 5 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number820937
     Synonyms1,3-Propylene oxide, Oxetane
     References
     Product Information
     CAS number503-30-0
     EC index number603-058-00-0
     EC number207-964-3
     Hill FormulaC₃H₆O
     Molar Mass58.07 g/mol
     HS Code2932 99 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application1,3-Trimethylene oxide for synthesis. CAS 503-30-0, molar mass 58.07 g/mol. MSDS and product information below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point49 - 50 °C (1013 hPa)
     Density0.90 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit2.4 %(V)
     Flash point-28 °C
     Melting Point-97 °C
     Vapor pressure350 hPa (20 °C)
     Solubility1000 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
     H302 + H312 + H332: Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
     P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P403 + P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Disposal3
     Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Harmful
     Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja szkodliwa
     R PhraseR 11-20/21/22
     Produkt wysoce łatwopalny.Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
     S PhraseS 9-16-26-29
     Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nie wprowadzać do kanalizacji.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +2°C do +8°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1280 , 3, I
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1280 , 3, I
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1280 , 3, I
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)0.895 - 0.899
     Identity (IR)passes test

     Powiązane produkty i zastosowania

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Heterocycles > Heterocycles with 4-membered Rings (e.g. Oxetanes)
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Heterocycles > Heterocycles with 4-membered Rings (e.g. Oxetanes)
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Heterocycles > Heterocycles with 4-membered Rings (e.g. Oxetanes)