A part of Merck

841796 | 1,4-Bis(chlorometylo)benzen

841796
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   623-25-6210-782-7C₈H₈Cl₂175.05 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8417960025
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 25 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number841796
     References
     Product Information
     CAS number623-25-6
     EC number210-782-7
     Hill FormulaC₈H₈Cl₂
     Molar Mass175.05 g/mol
     HS Code2903 99 90
     Structure formula Image
     Applications
     Application1,4-Bis(chloromethyl)-benzene for synthesis. CAS 623-25-6, molar mass 175.05 g/mol. MSDS and product information below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point254 °C
     Melting Point100 °C
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 1280 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
     H315: Działa drażniąco na skórę.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
     H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
     Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     RTECSZE4100000
     Storage class10 - 13 Inne substancje ciekłe i stałe
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Disposal3
     Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Dangerous for the environment
     Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
     R PhraseR 22-36/37/38-50/53
     Działa szkodliwie po połknięciu.Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
     S PhraseS 26-61
     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3077 , 9, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3077 , 9, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3077 , 9, III, Marine Pollutant: P
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
     Melting range (lower value)≥ 99 °C
     Melting range (upper value)≤ 101 °C
     Identity (IR)passes test

     Powiązane produkty i zastosowania

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organohalogen Compounds > Alkane Halides > Araliphatic Alkane Halides
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organohalogen Compounds > Alkane Halides > Araliphatic Alkane Halides
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organohalogen Compounds > Alkane Halides > Araliphatic Alkane Halides