A part of Merck

801996 | Diakrylan 1,4-butanodiolu

801996
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   1070-70-8213-979-6C₁₀H₁₄O₄CH₂=CHCOO(CH₂)₄OOCCH=CH₂198.22 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8019960100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number801996
     SynonymsTetramethylene diacrylate
     Description1,4-Butanediol diacrylate
     References
     Product Information
     CAS number1070-70-8
     EC index number607-119-00-2
     EC number213-979-6
     Hill FormulaC₁₀H₁₄O₄
     Chemical formulaCH₂=CHCOO(CH₂)₄OOCCH=CH₂
     Molar Mass198.22 g/mol
     HS Code2916 12 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application1,4-Butanediol diacrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis. CAS 1070-70-8, chemical formula CH₂=CHCOO(CH₂)₄OOCCH=CH₂. Find an MSDS and related information.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point120 °C (13 hPa)
     Density1.05 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1.3 - 7 %(V)
     Flash point133 °C
     Ignition temperature285 °C
     Melting Point-7 °C
     Vapor pressure0.83 hPa (80 °C)
     Solubility16.3 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
     H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
     H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
     Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
     P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class8A Palne, żrące materiały niebezpieczne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal3
     Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangersubstancja ?r?ca, substancja uczulaj?ca
     R PhraseR 21-34-43
     Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.Powoduje oparzenia.Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
     S PhraseS 26-36/37/39-45
     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2922 , 8 (6.1), II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2922 , 8 (6.1), II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2922 , 8 (6.1), II
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 90.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)1.050 - 1.054
     Identity (IR)passes test

     Powiązane produkty i zastosowania

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Esters of Di- and Tricarboxylic Acids
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Polymerization Reagents > Polymerization, Monomers
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Esters of Di- and Tricarboxylic Acids
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Esters of Di- and Tricarboxylic Acids
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Polymerization Reagents > Polymerization, Monomers