A part of Merck

803456 | 1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan

803456
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   280-57-9205-999-9C₆H₁₂N₂112.17 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8034560100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8034560250
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 250 g
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       8034561000
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Butelka szklana 1 kg
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         Description
         Catalogue Number803456
         SynonymsTriethylenediamine, DABCO
         References
         Product Information
         CAS number280-57-9
         EC number205-999-9
         Hill FormulaC₆H₁₂N₂
         Molar Mass112.17 g/mol
         HS Code2933 59 20
         Structure formula Image
         Applications
         Application1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane for synthesis. CAS 280-57-9, pH (H₂O, 20 °C) alkaline,Aqueous solution. MSDS and product info below.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point173.4 °C (1000 hPa)
         Density1.14 g/cm3 (25 °C)
         Flash point62.2 °C
         Ignition temperature350 °C
         Melting Point155 - 158 °C
         Vapor pressure0.68 hPa (21 °C)
         Bulk density800 kg/m3
         Solubility400 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Szczur 700 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)


         Hazard Statement(s)H228: Substancja stała łatwopalna.
         H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
         H315: Działa drażniąco na skórę.
         H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
         Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
         P280: Stosować ochronę oczu.
         P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
         P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
         P313: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
         P370 + P378: W przypadku pożaru: Użyć proszek do gaszenia.
         RTECSHM0354200
         Storage class4.1B Łatwopalne niebezpieczne materiały stałe
         WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
         Disposal3
         Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
         Safety Information
         Hazard Symbols Harmful
         Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca
         R PhraseR 22-38-41
         Działa szkodliwie po połknięciu.Działa drażniąco na skórę.Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
         S PhraseS 22-26
         Nie wdychać pyłu.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1325 , 4.1, II
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1325 , 4.1, II
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1325 , 4.1, II
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
         Water (K. F.)≤ 1.0 %
         Identity (IR)passes test

         Powiązane produkty i zastosowania

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Heterocycles > Heterocycles with 6-membered Rings > 1,4-Diazines, Piperazines, Chinoxalines
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Heterocycles > Heterocycles with 6-membered Rings > 1,4-Diazines, Piperazines, Chinoxalines
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Heterocycles > Heterocycles with 6-membered Rings > 1,4-Diazines, Piperazines, Chinoxalines