A part of Merck

803463 | 1-Dekanol

803463
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   112-30-1203-956-9C₁₀H₂₂OCH₃(CH₂)₉OH158.28 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8034630100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8034631000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 1 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number803463
       SynonymsCapric alcohol, Decyl alcohol
       Description1-Decanol
       References
       Product Information
       CAS number112-30-1
       EC number203-956-9
       Hill FormulaC₁₀H₂₂O
       Chemical formulaCH₃(CH₂)₉OH
       Molar Mass158.28 g/mol
       HS Code2905 19 00
       Structure formula Image
       Applications
       Application1-Decanol for synthesis. CAS 112-30-1, chemical formula CH₃(CH₂)₉OH. 1-Decanol MSDS or SDS, and related info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point220 - 235 °C (1013 hPa)
       Density0.8 g/cm3 (20 °C) DIN 51757
       Explosion limit0.9 - 5.7 %(V)
       Flash point95 °C DIN 51758
       Ignition temperature254 °C
       Melting Point5 - 7 °C
       Vapor pressure<0.1 hPa (20 °C)
       Solubility21.1 mg/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 4720 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Królik 3560 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H315: Działa drażniąco na skórę.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
       Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       RTECSHE4375000
       Storage class10 - 13 Inne substancje ciekłe i stałe
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal3
       Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Irritant
       Dangerous for the environment
       Categories of dangersubstancja dra?ni?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
       R PhraseR 36/38-51/53
       Działa drażniąco na oczy i skórę.Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
       S PhraseS 26-61
       Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3082 , 9, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3082 , 9, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3082 , 9, III, Marine Pollutant: P
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.829 - 0.830
       Identity (IR)passes test
       Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Other Technical Applications
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Cosmetics > Organic Synthesis Flavors and Fragrances for Cosmetics
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Alcohols > Unsubstituted Monohydric Alcohols > Aliphatic and Araliphatic Alcohols
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Alcohols > Unsubstituted Monohydric Alcohols > Aliphatic and Araliphatic Alcohols
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Alcohols > Unsubstituted Monohydric Alcohols > Aliphatic and Araliphatic Alcohols