A part of Merck

543899 | 1-Metylo-2-pirolidon

Nowy543899
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   872-50-4212-828-1C₅H₉NO99.13 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   5438991000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     5438992500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number543899
       SynonymsNMP, N-Methyl-2-pyrrolidone
       References
       Product Information
       CAS number872-50-4
       EC index number606-021-00-7
       EC number212-828-1
       Hill FormulaC₅H₉NO
       Molar Mass99.13 g/mol
       HS Code2933 79 00
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point202 °C (1013 hPa)
       Density1.03 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.3 - 9.5 %(V)
       Flash point91 °C
       Ignition temperature245 °C
       Melting Point-24 °C
       pH value8.5 - 10.0 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
       Vapor pressure0.32 hPa (20 °C)
       Solubility1000 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H360D: Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
       H315: Działa drażniąco na skórę.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
       Precautionary Statement(s)P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
       RTECSUY5790000
       Storage class6.1C Palne, toksyczność ostra Cat. 3 / toksyczne związki lub związki powodujące skutki chroniczne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal3
       Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Toxic
       R PhraseR 61-36/37/38
       Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
       S PhraseS 53-45
       Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Supplemental Information
       Specifications