A part of Merck

814146 | 1-Oktyn

814146
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   629-05-0211-069-3C₈H₁₄110.19 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8141460025
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 25 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number814146
     Synonymsn-Hexylacetylene
     References
     Product Information
     CAS number629-05-0
     EC number211-069-3
     Hill FormulaC₈H₁₄
     Molar Mass110.19 g/mol
     HS Code2901 29 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application1-Octyne for synthesis. CAS 629-05-0, molar mass 110.19 g/mol. MSDS and product information below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point124 - 126 °C (1013 hPa)
     Density0.75 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit0.8 %(V)
     Flash point16 °C
     Ignition temperature225 °C
     Melting Point-80 - -79 °C
     Vapor pressure18 hPa (25 °C)
     Solubility0.024 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
     H315: Działa drażniąco na skórę.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
     P223: Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P403 + P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
     Disposal3
     Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Irritant
     Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca
     R PhraseR 11-36/37/38
     Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
     S PhraseS 16
     Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1993 , 3, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1993 , 3, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1993 , 3, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)0.746 - 0.750
     Identity (IR)passes test