A part of Merck

100996 | 1-Propanol

100996
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   71-23-8200-746-9C₃H₈OCH₃CH₂CH₂OH60.1 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1009961000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     1009962500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 2.5 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       1009966025
       Pobieram informacje o dostępności...
       Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
       Dostępny w magazynie 
       Wycofano
       Dostępna ograniczona ilość
       Dostępność będzie potwierdzona
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Doradzimy
         Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

         Beczka stal nierdz. 25 l
         Pobieranie ceny...
         Nie udało się pobrać ceny
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         Na zapytanie Więcej informacji
         Zapisano ()
          
         Poproś o podanie ceny netto
         1009969190
         Pobieram informacje o dostępności...
         Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
         Dostępny w magazynie 
         Wycofano
         Dostępna ograniczona ilość
         Dostępność będzie potwierdzona
          Remaining : Will advise
           Remaining : Will advise
           Doradzimy
           Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

           Beczka metalowa 190 l
           Pobieranie ceny...
           Nie udało się pobrać ceny
           Minimum Quantity needs to be mulitiple of
           Na zapytanie Więcej informacji
           Zapisano ()
            
           Poproś o podanie ceny netto
           Description
           Catalogue Number100996
           Synonymsn-Propyl alcohol, Propan-1-ol
           Description1-Propanol
           OverviewEMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA® we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA® solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
           References
           Product Information
           CAS number71-23-8
           EC index number603-003-00-0
           EC number200-746-9
           Hill FormulaC₃H₈O
           Chemical formulaCH₃CH₂CH₂OH
           Molar Mass60.1 g/mol
           HS Code2905 12 00
           Structure formula Image
           Applications
           Application1-Propanol EMPLURA®. CAS 71-23-8, chemical formula CH₃CH₂CH₂OH. 1-Propanol MSDS or SDS, and related info below.
           Biological Information
           Physicochemical Information
           Boiling point96.5 - 98 °C (1013 hPa)
           Density0.80 g/cm3 (20 °C)
           Explosion limit2.1 - 19.2 %(V)
           Flash point15 °C
           Ignition temperature360 °C
           Melting Point-127 °C
           pH value7 (200 g/l, H₂O, 20 °C)
           Vapor pressure19 hPa (20 °C)
           Dimensions
           Materials Information
           Toxicological Information
           Safety Information according to GHS
           Hazard Pictogram(s)


           Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
           H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
           H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
           Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
           P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
           P280: Stosować ochronę oczu.
           P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
           P313: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
           P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
           RTECSUH8225000
           Storage class3 Ciecze łatwopalne
           WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
           Disposal3
           Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
           Safety Information
           Hazard Symbols Flammable
           Irritant
           Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca
           R PhraseR 11-41-67
           Produkt wysoce łatwopalny.Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
           S PhraseS 7-16-24-26-39
           Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Unikać zanieczyszczenia skóry.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić okulary lub ochronę twarzy.
           Product Usage Statements
           Storage and Shipping Information
           StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
           Packaging Information
           Transport Information
           Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1274 , 3, II
           Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1274 , 3, II
           Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1274 , 3, II
           Supplemental Information
           Specifications
           Purity (GC)≥ 99.0 %
           Identity (IR)conforms
           Free acid (as propionic acid)≤ 0.002 %
           Density (d 20 °C/ 4 °C)0.803 - 0.804
           Methanol (GC)≤ 0.1 %
           Readily carbonizable substancesconforms
           Water≤ 0.20 %

           Documentation

           MSDS

           Title

           Safety Data Sheet (SDS) 

           Certificates of Analysis

           Numer katalogowy OpakowanieSpecyfikacjaNumer partii
           1009961000 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
           1009962500 Butelka szklanaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF
           1009966025 Beczka stal nierdz.Dokument ze specyfikacją, w formacie PDF
           1009969190 Beczka metalowaDokument ze specyfikacją, w formacie PDF

           Brochure

           Title
           and what can we do for you? Individual services and tailor-made chemicals for technical applications

           Reach Use

           Tytuł
           Reach Use

           Powiązane produkty i zastosowania

           Accessories (Primary)

           Numer katalogowy Opis  
           101114 Urządzenie ze stali Pokaż ceny i dostępność
           106710 System do przetaczania rozpuszczalników z beczek i pojemników bębnowych ze stali nierdzewnej Pokaż ceny i dostępność
           108803 Klucz Pokaż ceny i dostępność
           901756 Rura zanurzana Pokaż ceny i dostępność
           902698 Zabezpieczenie przed nadciśnieniem 0,5 bar Pokaż ceny i dostępność
           963533 Uchwyt bezpieczeństwa Pokaż ceny i dostępność

           Accessories (Secondary)

           Numer katalogowy Opis  
           100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS Pokaż ceny i dostępność
           108801 Klucz Pokaż ceny i dostępność

           Związane produkty według: Brand Facete

           Kategorie

           Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Solvents for Lab Applications EMPLURA®
           Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Classical Analysis and Synthesis > Solvents for Preparative Lab Applications EMPLURA®
           Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Production and Purification > Solvents for Lab Applications EMPLURA®