A part of Merck

818469 | 2,4,6-Trichlorofenol

818469
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   88-06-2201-795-9C₆H₃Cl₃O197.44 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8184690100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8184691000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 1 kg
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number818469
       References
       Product Information
       CAS number88-06-2
       EC index number604-018-00-5
       EC number201-795-9
       Hill FormulaC₆H₃Cl₃O
       Molar Mass197.44 g/mol
       HS Code2908 19 00
       Structure formula Image
       Applications
       Application2,4,6-Trichlorophenol for synthesis. CAS 88-06-2, molar mass 197.44 g/mol. MSDS and product information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point244 - 246 °C (1013 hPa)
       Density1.675 g/cm3 (25 °C)
       Flash point99 °C
       Melting Point65 - 68 °C
       Vapor pressure0.035 hPa (20 °C)
       Solubility0.8 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 887 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
       H315: Działa drażniąco na skórę.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       H351: Podejrzewa się, że powoduje raka.
       H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
       Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
       RTECSSN1575000
       Storage class6.1C Palne, toksyczność ostra Cat. 3 / toksyczne związki lub związki powodujące skutki chroniczne
       WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
       Safety Information
       Hazard Symbols Harmful
       Dangerous for the environment
       Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca, substancja rakotwórcza, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
       R PhraseR 22-36/38-40-50/53
       Działa szkodliwie po połknięciu.Działa drażniąco na oczy i skórę.Ograniczone dowody działania rakotwórczego.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
       S PhraseS 36/37-60-61
       Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2020 , 6.1, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2020 , 6.1, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2020 , 6.1, III
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)
       Melting range (lower value)≥ 65 °C
       Melting range (upper value)≤ 68 °C
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Phenols and Phenol Ethers > Halogenated Phenols and Halogenated Phenol Ethers
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Phenols and Phenol Ethers > Halogenated Phenols and Halogenated Phenol Ethers
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Phenols and Phenol Ethers > Halogenated Phenols and Halogenated Phenol Ethers