A part of Merck

821223 | 2,4-Dimetyloanilina

821223
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   95-68-1202-440-0C₈H₁₁N2,4-(CH₃)₂C₆H₃NH₂121.18 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8212230005
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glas bottle pre packed 5 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8212230250
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 250 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number821223
       Synonymsasym.-m-Xylidine
       Description2,4-Dimethylaniline
       References
       Product Information
       CAS number95-68-1
       EC index number612-027-00-0
       EC number202-440-0
       Hill FormulaC₈H₁₁N
       Chemical formula2,4-(CH₃)₂C₆H₃NH₂
       Molar Mass121.18 g/mol
       HS Code2921 49 00
       Structure formula Image
       Applications
       Application2,4-Dimethylaniline for synthesis. CAS 95-68-1, chemical formula 2,4-(CH₃)₂C₆H₃NH₂. 2,4-Dimethylaniline MSDS or SDS, and related info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point214 °C (1013 hPa)
       Density0.98 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.1 - 7.0 %(V)
       Flash point98 °C
       Ignition temperature520 °C
       Melting Point-16 °C
       pH value7 (22 g/l, H₂O, 20 °C)
       Vapor pressure0.11 hPa (20 °C)
       Solubility5 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H331: Działa toksycznie w następstwie wdychania.
       H311: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
       H301: Działa toksycznie po połknięciu.
       H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
       H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą pokarmową.
       Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
       P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
       P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
       P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
       P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
       Storage class6.1A Substancje palne, toksyczne
       WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
       Disposal9
       Związki rakotwórcze oraz związki łatwopalne oznaczone jako bardzo toksyczne lub toksyczne: Kategoria F. Siarczany alkilowe są rakotwórcze. Należy podjąć szcególne środki ostrożności dla uniknięcia narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. W celu dezaktywacji siarczany alkilowe należy dodawać kroplami (z wkraplacza) do chłodzonego lodem stężonego roztworu amoniaku (nr kat. 105426), przy energicznym mieszaniu. Przed umieszczeniem w Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Toxic
       Dangerous for the environment
       Categories of dangersubstancja toksyczna, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
       R PhraseR 23/24/25-33-51/53
       Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
       S PhraseS 28-36/37-45-61
       Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1711 , 6.1, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1711 , 6.1, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1711 , 6.1, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.975 - 0.977
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Amines and Ammonium Compounds > Aromatic and Heteroaromatic Amines > Primary Aromatic Amines (Anilines)
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Amines and Ammonium Compounds > Aromatic and Heteroaromatic Amines > Primary Aromatic Amines (Anilines)
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Amines and Ammonium Compounds > Aromatic and Heteroaromatic Amines > Primary Aromatic Amines (Anilines)