A part of Merck

818644 | 2,6-Dibromopirydyna

818644
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   626-05-1210-926-9C₅H₃Br₂N2,6-(Br)₂C₅H₃N236.89 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8186440025
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 25 g
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number818644
     Description2,6-Dibromopyridine
     References
     Product Information
     CAS number626-05-1
     EC number210-926-9
     Hill FormulaC₅H₃Br₂N
     Chemical formula2,6-(Br)₂C₅H₃N
     Molar Mass236.89 g/mol
     HS Code2933 39 99
     Structure formula Image
     Applications
     Application2,6-Dibromopyridine for synthesis. CAS 626-05-1, chemical formula 2,6-(Br)₂C₅H₃N. 2,6-Dibromopyridine MSDS or SDS, and related info below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Flash point213 °C
     Ignition temperature435 °C DIN 51794
     Melting Point116 - 119 °C
     Bulk density750 kg/m3
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 31 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H300: Połknięcie grozi śmiercią.
     H315: Działa drażniąco na skórę.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
     Precautionary Statement(s)P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class6.1A Palne, toksyczność ostra Cat. 1 i 2 / bardzo toksyczne materiały niebezpieczne
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Disposal9
     Związki rakotwórcze oraz związki łatwopalne oznaczone jako bardzo toksyczne lub toksyczne: Kategoria F. Siarczany alkilowe są rakotwórcze. Należy podjąć szcególne środki ostrożności dla uniknięcia narażenia drogą oddechową i kontaktu ze skórą. W celu dezaktywacji siarczany alkilowe należy dodawać kroplami (z wkraplacza) do chłodzonego lodem stężonego roztworu amoniaku (nr kat. 105426), przy energicznym mieszaniu. Przed umieszczeniem w Kategorii D należy sprawdzić pH uniwersalnymi paskami wskaźnikowymi pH (nr kat. 109535).
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Categories of dangersubstancja toksyczna, substancja dra?ni?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
     R PhraseR 25-36/38-52/53
     Działa toksycznie po połknięciu.Działa drażniąco na oczy i skórę.Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
     S PhraseS 37-45-61
     Nosić odpowiednie rękawice ochronne.W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2811 , 6.1, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2811 , 6.1, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2811 , 6.1, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
     Melting range (lower value)≥ 116 °C
     Melting range (upper value)≤ 119 °C
     Identity (IR)passes test

     Powiązane produkty i zastosowania

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Heterocycles > Heterocycles with 6-membered Rings > Halogenated and Hydroxylated Pyridines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Heterocycles > Heterocycles with 6-membered Rings > Halogenated and Hydroxylated Pyridines
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Heterocycles > Heterocycles with 6-membered Rings > Halogenated and Hydroxylated Pyridines