A part of Merck

822263 | 2-Butanol

822263
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   78-92-2201-158-5C₄H₁₀OCH₃CH(OH)CH₂CH₃74.12 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8222632500
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka plastikowa 2.5 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number822263
     Synonymssec-Butyl alcohol
     Description2-Butanol
     OverviewEMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA® we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA® solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
     References
     Product Information
     CAS number78-92-2
     EC index number603-127-00-5
     EC number201-158-5
     Hill FormulaC₄H₁₀O
     Chemical formulaCH₃CH(OH)CH₂CH₃
     Molar Mass74.12 g/mol
     HS Code2905 14 90
     Structure formula Image
     Applications
     Application2-Butanol EMPLURA®. CAS 78-92-2, chemical formula CH₃CH(OH)CH₂CH₃. 2-Butanol MSDS or SDS, and related info below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point99 - 102 °C (1013 hPa)
     Density0.81 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1.4 - 9.8 %(V)
     Flash point24 °C
     Ignition temperature390 °C
     Melting Point-115 °C
     Vapor pressure16.5 hPa (20 °C)
     Solubility125 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 6480 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Szczur > 2000 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     H335 + H336: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych i senność lub zawroty głowy.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     RTECSEO 1750000
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal1
     Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Irritant
     Categories of dangersubstancja ?atwo palna, substancja dra?ni?ca
     R PhraseR 10-36/37-67
     Produkt łatwopalny.Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
     S PhraseS 7/9-13-24/25-26-46
     Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać w +5°C do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1120 , 3, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1120 , 3, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1120 , 3, III
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)0.806 - 0.807
     Water (K. F.)≤ 0.20 %
     Identity (IR)passes test

     Powiązane produkty i zastosowania

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS Pokaż ceny i dostępność
     108801 Klucz Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Solvents for Lab Applications EMPLURA®
     Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Classical Analysis and Synthesis > Solvents for Preparative Lab Applications EMPLURA®
     Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Production and Purification > Solvents for Lab Applications EMPLURA®