A part of Merck

841089 | 2-Metylo-3-buten-2-ol

841089
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   115-18-4204-068-4C₅H₁₀O86.13 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8410890250
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 250 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8410891000
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Butelka szklana 1 l
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number841089
       SynonymsDimethyl vinyl carbinol
       References
       Product Information
       CAS number115-18-4
       EC number204-068-4
       Hill FormulaC₅H₁₀O
       Molar Mass86.13 g/mol
       HS Code2905 29 90
       Structure formula Image
       Applications
       Application2-Methyl-3-buten-2-ol for synthesis. CAS 115-18-4, pH 9 - 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C). MSDS and product info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point98 - 99 °C (1013 hPa)
       Density0.824 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.5 - 9.4 %(V)
       Flash point11 °C
       Ignition temperature380 °C
       Melting Point-28 °C
       pH value9 - 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
       Vapor pressure137 hPa (50 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur 1800 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
       H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
       P223: Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru.
       P260: Nie wdychać pary.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P403 + P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
       Disposal3
       Względnie niereaktywne odczynniki organiczne należy zbierać w Kategorii A. Odczynniki chlorowcowane należy umieszczać w Kategorii B. Do pozostałości stałych stosować Kategorię C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Harmful
       Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca
       R PhraseR 11-22-36
       Produkt wysoce łatwopalny.Działa szkodliwie po połknięciu.Działa drażniąco na oczy.
       S PhraseS 16-23
       Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nie wdychać pary.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1987 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1987 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1987 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.822 - 0.826
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Alcohols > Unsubstituted Monohydric Alcohols > Unsaturated Alcohols
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Alcohols > Unsubstituted Monohydric Alcohols > Unsaturated Alcohols
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Alcohols > Unsubstituted Monohydric Alcohols > Unsaturated Alcohols