A part of Merck

106056 | 2-Metylobutan

106056
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   78-78-4201-142-8C₅H₁₂C₅H₁₂72.15 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   1060561000
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 1 l
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number106056
     Synonymsiso-Pentane, Isopentane
     Description2-Methylbutane
     OverviewAccurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol® solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified. Furthermore the transmittance is specified in accordance with Reag. Ph Eur and ACS.
     References
     Product Information
     CAS number78-78-4
     EC index number601-006-00-1
     EC number201-142-8
     Hill FormulaC₅H₁₂
     Chemical formulaC₅H₁₂
     Molar Mass72.15 g/mol
     HS Code2901 10 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application2-Methylbutane for spectroscopy Uvasol®. CAS 78-78-4, chemical formula C₅H₁₂. 2-Methylbutane MSDS or SDS, and related info below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point28 °C (1013 hPa)
     Density0.62 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1.3 - 7.6 %(V)
     Flash point-57 °C
     Ignition temperature420 °C
     Melting Point-160 °C
     Vapor pressure800 hPa (20 °C)
     Solubility0.048 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)     Hazard Statement(s)H224: Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
     H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
     H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
     H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
     EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
     P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
     P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
     P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
     P301 + P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     P331: NIE wywoływać wymiotów.
     P403 + P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
     RTECSEK4430000
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 2 zanieczyszczenie wody
     Disposal1
     Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Highly Flammable
     Harmful
     Dangerous for the environment
     Categories of dangersubstancja skrajnie ?atwo palna, substancja szkodliwa, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
     R PhraseR 12-65-66-67-51/53
     Produkt skrajnie łatwopalny.Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
     S PhraseS 9-16-29-33-61-62
     Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Nie wprowadzać do kanalizacji.Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +15°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1265 , 3, I
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1265 , 3, I
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1265 , 3, I
     Supplemental Information
     Specifications
     Purity (GC)≥ 99.8 %
     Evaporation residue≤ 0.0005 %
     Water≤ 0.005 %
     Colour≤ 10 Hazen
     Acidity≤ 0.0002 meq/g
     Alkalinity≤ 0.0002 meq/g
     Fluorescence (as quinine at 254 nm)≤ 1.0 ppb
     Fluorescence (as quinine at 365 nm)≤ 1.0 ppb
     Transmission (at 190 nm)≥ 50 %
     Transmission (at 200 nm)≥ 65 %
     Transmission (at 210 nm)≥ 85 %
     Transmission (at 215 nm)≥ 90 %
     Transmission (from 240 nm)≥ 98 %
     Absorbance (at 190 nm)≤ 0.30
     Absorbance (at 200 nm)≤ 0.19
     Absorbance (at 210 nm)≤ 0.07
     Absorbance (at 215 nm)≤ 0.05
     Absorbance (from 240 nm)≤ 0.01
     Meet the requirements of "Specific use spectroscopy" according Reag. Ph Eur

     Powiązane produkty i zastosowania

     Accessories (Secondary)

     Numer katalogowy Opis  
     100801 Zestaw etykiet zgodnie z GHS Pokaż ceny i dostępność
     108801 Klucz Pokaż ceny i dostępność

     Związane produkty według: Application Facete

     Związane produkty według: Brand Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
     Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Instrumental Organic Analysis > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > UV/VIS Spectroscopy > Solvents for UV/VIS Spectroscopy