A part of Merck

807532 | 2-Propanotiol

807532
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   75-33-2200-861-4C₃H₈S(CH₃)₂CHSH76.16 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8075320100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Glass Bottle in Metal can 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     8075320500
     Pobieram informacje o dostępności...
     Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
     Dostępny w magazynie 
     Wycofano
     Dostępna ograniczona ilość
     Dostępność będzie potwierdzona
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Doradzimy
       Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

       Glas bottle pre packed 500 ml
       Pobieranie ceny...
       Nie udało się pobrać ceny
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       Na zapytanie Więcej informacji
       Zapisano ()
        
       Poproś o podanie ceny netto
       Description
       Catalogue Number807532
       SynonymsIsopropyl mercaptan
       References
       Product Information
       CAS number75-33-2
       EC number200-861-4
       Hill FormulaC₃H₈S
       Chemical formula(CH₃)₂CHSH
       Molar Mass76.16 g/mol
       HS Code2930 90 99
       Structure formula Image
       Applications
       Application2-Propanethiol for synthesis. 2-Propanethiol CAS No. 75-33-2, EC Number 200-861-4. 2-Propanethiol MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point51 - 53 °C (1013 hPa)
       Density0.81 g/cm3 (20 °C)
       Flash point-34 °C
       Melting Point-130 °C
       Vapor pressure605 hPa (37 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Szczur > 2000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)


       Hazard Statement(s)H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
       H319: Działa drażniąco na oczy.
       H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
       Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
       P240: Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
       P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
       P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
       P403 + P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
       RTECSTZ7302000
       Storage class3 Ciecze łatwopalne
       WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
       Disposal6
       Nitryle i merkaptany należy utlenić mieszając przez kilka godzin (korzystnie przez noc) z roztworem podchlorynu sodowego (nr kat. 105614). Ewentualny nadmiar utleniacza zobojętnić tiosiarczanem sodowym (nr kat. 106513). Faza organiczna: Kategoria A. Faza wodna: Kategoria D.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Irritant
       Dangerous for the environment
       Categories of dangersubstancja wysoce ?atwo palna, substancja dra?ni?ca, substancja niebezpieczna dla ?rodowiska
       R PhraseR 11-36-50/53
       Produkt wysoce łatwopalny.Działa drażniąco na oczy.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
       S PhraseS 16-61
       Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2402 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2402 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2402 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.813 - 0.815
       Identity (IR)passes test

       Powiązane produkty i zastosowania

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Sulfur Compounds > Mercaptans > Aliphatic and Araliphatic Mercaptans
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Sulfur Compounds > Mercaptans > Aliphatic and Araliphatic Mercaptans
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Sulfur Compounds > Mercaptans > Aliphatic and Araliphatic Mercaptans
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Cosmetics > Organic Synthesis Special Additives for Cosmetics