A part of Merck

818692 | 3-Chloroacetyloaceton

818692
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   1694-29-7216-902-4C₅H₇ClO₂CH₃COCH(Cl)COCH₃134.56 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8186920100
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 100 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number818692
     Synonyms3-Chloro-2.4-pentanedione
     References
     Product Information
     CAS number1694-29-7
     EC number216-902-4
     Hill FormulaC₅H₇ClO₂
     Chemical formulaCH₃COCH(Cl)COCH₃
     Molar Mass134.56 g/mol
     HS Code2914 79 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application3-Chloroacetylacetone for synthesis. 3-Chloroacetylacetone CAS No. 1694-29-7, EC Number 216-902-4. 3-Chloroacetylacetone MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point156 °C (1013 hPa)
     Density1.19 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit2.1 %(V)
     Flash point56 °C
     Ignition temperature485 °C
     Melting Point-15 °C
     pH value3.9 (7.65 g/l, H₂O, 20 °C)
     Vapor pressure15 hPa (20 °C)
     Solubility7.65 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
     H315: Działa drażniąco na skórę.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
     Precautionary Statement(s)P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     Storage class3 Ciecze łatwopalne
     WGKWGK 3 silne zanieczyszczenie wody
     Disposal2
     Organiczne rozpuszczalniki chlorowcowane i roztwory związków zawierajacych chlorowce. Dla silnie zanieczyszczonych rozpuszczalników chlorowcowanych lub ich mieszanin pojemnik B. Nie stosować pojemników aluminiowych; ponadto w przypadku odpadów chlorowcowanych zawierających wodę nie używać pojemników stalowych (niebezpieczeństwo rozszczelnienia wskutek korozji).
     Safety Information
     Hazard Symbols Irritant
     Categories of dangersubstancja dra?ni?ca
     R PhraseR 36/37/38
     Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1224 , 3, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1224 , 3, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1224 , 3, III
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)1.184 - 1.186
     Identity (IR)passes test