A part of Merck

821232 | 3-Metoksyfenol

821232
Nie udało się pobrać ceny
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
Na zapytanie Więcej informacji
Zapisano ()
 
Poproś o podanie ceny netto
Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
Dostępny w magazynie 
Wycofano
Dostępna ograniczona ilość
Dostępność będzie potwierdzona
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Doradzimy
   Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta
   Wyświetl ceny i dostępność
   Kliknij, aby wydrukować tę stronę
   Download Product Safety Card

   Przegląd

   Replacement Information

   Tabela kluczowych gatunków

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   150-19-6205-754-6C₇H₈O₂3-(CH₃O)C₆H₄OH124.14 g/mol

   Ceny i dostępność

   Numer katalogowyDostępność Opakowanie Ilość/opak. Cena netto Ilość
   8212320050
   Pobieram informacje o dostępności...
   Niedostępny w magazynie PLNiedostępny w magazynie PL
   Dostępny w magazynie 
   Wycofano
   Dostępna ograniczona ilość
   Dostępność będzie potwierdzona
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Doradzimy
     Skontaktuj się z Zespołem Obsługi Klienta

     Butelka szklana 50 ml
     Pobieranie ceny...
     Nie udało się pobrać ceny
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     Na zapytanie Więcej informacji
     Zapisano ()
      
     Poproś o podanie ceny netto
     Description
     Catalogue Number821232
     Synonyms1-Hydroxy-3-methoxybenzene, 3-Hydroxyanisole, 97%, Resorcinol monomethyl ether
     References
     Product Information
     CAS number150-19-6
     EC number205-754-6
     Hill FormulaC₇H₈O₂
     Chemical formula3-(CH₃O)C₆H₄OH
     Molar Mass124.14 g/mol
     HS Code2909 50 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application3-Methoxyphenol for synthesis. 3-Methoxyphenol CAS No. 150-19-6, EC Number 205-754-6. 3-Methoxyphenol MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point113 - 115 °C (7 hPa)
     Density1.15 g/cm3 (20 °C)
     Flash point124 °C
     Melting Point-18 - -16 °C
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Szczur 597 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Szczur 682 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
     H311: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
     H315: Działa drażniąco na skórę.
     H319: Działa drażniąco na oczy.
     Precautionary Statement(s)P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
     P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
     P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
     P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
     Storage class6.1C Palne, toksyczność ostra Cat. 3 / toksyczne związki lub związki powodujące skutki chroniczne
     WGKWGK 1 lekkie zanieczyszczenie wody
     Disposal1
     Silnie zanieczyszczone bezchlorowcowe rozpuszczalniki organiczne. Kategoria A.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Categories of dangersubstancja szkodliwa, substancja dra?ni?ca
     R PhraseR 21/22-36/38
     Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.Działa drażniąco na oczy i skórę.
     S PhraseS 26-36/37
     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StoragePrzechowywać poniżej +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2810 , 6.1, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2810 , 6.1, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2810 , 6.1, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)1.145 - 1.147
     Identity (IR)passes test

     Powiązane produkty i zastosowania

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Phenols and Phenol Ethers > Phenols and Phenol Ethers with Other Hydroxyl or Ether Groups
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Phenols and Phenol Ethers > Phenols and Phenol Ethers with Other Hydroxyl or Ether Groups
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Phenols and Phenol Ethers > Phenols and Phenol Ethers with Other Hydroxyl or Ether Groups